shqip (Albanian)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML Tretësirat acido-bazike (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java Tretësirat acido-bazike Download Run now
Alfa rozklad Java Zbërthimi alfa Download Run now
- Flash Aritmetika Download Run now
Atomická interakce Java Ndërveprime Atomike Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Veprimi balancues Download Run now
Balonek a statická elektřina Java Balonat dhe elektriciteti statik Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java Balona dhe Pluskues Download Run now
- Java Struktura e bandës Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java Qarku Bateri-Rezistor Download Run now
Napětí baterie Java Tensioni i baterisë Download Run now
Beta rozklad Java Beta Decay Download Run now
- Java Gjendjet kuantike të kufizuara Download Run now
Sestav zlomek Java Ndërto një thyesë Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML Ndërtimi i një atomi (HTML5) Download Run now
Stavba atomu Java Ndërtimi i një atomi Download Run now
Deskový kondenzátor Java Laboratori i kondensatorëve Download Run now
Konstrukce obvodů Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML Vizioni i ngjyrës (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java Vizioni i ngjyrës Download Run now
vodivost Java Përçueshmëria Download Run now
- Java Gropat dyfishe dhe lidhjet kovalente Download Run now
- Flash Përshtatja e Lakores Download Run now
- Flash grafiku i ekuacionit Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java Eksperimenti Virtual i Efektit Elektromagnetik të Faraday-t Download Run now
Faradayův zákon Flash Ligji i Faradejit Download Run now
Tlak kapaliny a průtoku Java Shtypja e lëngjeve dhe rrjedhja e tyre Download Run now
Hledání rovností - hra Java Perputhja e thyeses Download Run now
Úvod do zlomků Java Thyesat-hyrje Download Run now
Tření Flash Fërkimi Download Run now
Vlastnosti plynu Java Vetitë e gazit Download Run now
- Java shprehja e gjeneve - bazat Download Run now
Generator Java Gjenerator Download Run now
geometric-optics Flash geometric-optics Download Run now
- HTML Graviteti dhe Orbitat (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java Graviteti dhe Orbitat Download Run now
Skleníkový efekt Java Efekti serrë Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
Lasery Java LASERËT (OPTOELEKTRONIKA) Download Run now
Magnet a kompas Java Magneti dhe Busulla Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Magnete dhe Elektromagnete Download Run now
Závaží a pružiny Flash Masat dhe Sustat Download Run now
Tvary molekul (HTML5) HTML Forma Molekulash (HTML5) Download Run now
Tvary molekul Java Forma Molekulash Download Run now
Tvary molekul: Základy Java Format e Molekulave Bazike Download Run now
Přírodní výběr Java Perzgjedhje natyrore Download Run now
Štěpení jader Java Ndarja e bërthamës Download Run now
Fotoelektrický efekt Java Efekti Fotoelektrik Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML Shkallë e pH (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java Shkallë e pH Download Run now
Radioaktivní datování hry Java Radioactive Dating Game Download Run now
Vratné reakce Java Reaksion i kthyeshëm Download Run now
soli a rozpustnost Java Kripëra dhe tretshmëria Download Run now
Stavy hmoty Java Gjendjet Agregate të Lëndës Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java States of Matter: Basics Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML Nën shtypje (HTML5) Download Run now
Tlak kapalin Java Nën shtypje Download Run now
Vlnová interference Java Interferenca Valëve Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Vala në një Sustë (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash Vala në një Sustë Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Albanian

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.