shqip (アルバニア語)

酸・塩基の水溶液と電離 (HTML5) HTML Tretësirat acido-bazike (HTML5) Download Run now
酸・塩基の水溶液と電離 Java Tretësirat acido-bazike Download Run now
α崩壊 Java Zbërthimi alfa Download Run now
計算 Flash Aritmetika Download Run now
原子の相互作用 Java Ndërveprime Atomike Download Run now
シーソーバランス (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Veprimi balancues Download Run now
風船と静電気 Java Balonat dhe elektriciteti statik Download Run now
風船と浮力 Java Balona dhe Pluskues Download Run now
バンド構造 Java Struktura e bandës Download Run now
電池と抵抗の回路(Battery-Resistor Circuit) Java Qarku Bateri-Rezistor Download Run now
電池の電圧 Java Tensioni i baterisë Download Run now
β崩壊 Java Beta Decay Download Run now
量子の束縛状態 Java Gjendjet kuantike të kufizuara Download Run now
分数を作る Java Ndërto një thyesë Download Run now
原子の生成 (HTML5) HTML Ndërtimi i një atomi (HTML5) Download Run now
原子を生成 Java Ndërtimi i një atomi Download Run now
コンデンサ実験室 Java Laboratori i kondensatorëve Download Run now
直流・交流回路キット Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
直流回路キット Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
光の色(Color Vision) (HTML5) HTML Vizioni i ngjyrës (HTML5) Download Run now
光の色(Color Vision) Java Vizioni i ngjyrës Download Run now
伝導率 Java Përçueshmëria Download Run now
二重井戸と共有結合 Java Gropat dyfishe dhe lidhjet kovalente Download Run now
曲線あてはめ Flash Përshtatja e Lakores Download Run now
2次式のグラフ Flash grafiku i ekuacionit Download Run now
ファラデーの電磁石研究所 Java Eksperimenti Virtual i Efektit Elektromagnetik të Faraday-t Download Run now
ファラデーの法則 Flash Ligji i Faradejit Download Run now
流圧と流速 Java Shtypja e lëngjeve dhe rrjedhja e tyre Download Run now
分数で表そう Java Perputhja e thyeses Download Run now
分数の基本 Java Thyesat-hyrje Download Run now
摩擦 Flash Fërkimi Download Run now
気体の性質 Java Vetitë e gazit Download Run now
遺伝子発現 - 基本 Java shprehja e gjeneve - bazat Download Run now
発電機 Java Gjenerator Download Run now
幾何光学(Geometric Optics) Flash geometric-optics Download Run now
重力と軌道 (HTML5) HTML Graviteti dhe Orbitat (HTML5) Download Run now
重力と軌道 Java Graviteti dhe Orbitat Download Run now
大気の温室効果 Java Efekti serrë Download Run now
同位体と原子の質量 Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
レーザーlasers Java LASERËT (OPTOELEKTRONIKA) Download Run now
磁石と方位磁針 Java Magneti dhe Busulla Download Run now
磁石と電磁石 Java Magnete dhe Elektromagnete Download Run now
重りとバネ(Masses & Springs ) Flash Masat dhe Sustat Download Run now
分子の形 (HTML5) HTML Forma Molekulash (HTML5) Download Run now
分子の形 Java Forma Molekulash Download Run now
分子の形:基本 Java Format e Molekulave Bazike Download Run now
自然選択 Java Perzgjedhje natyrore Download Run now
核分裂 Java Ndarja e bërthamës Download Run now
光電効果 Java Efekti Fotoelektrik Download Run now
pHの測定 (HTML5) HTML Shkallë e pH (HTML5) Download Run now
pH スケール Java Shkallë e pH Download Run now
放射線年代測定ゲーム Java Radioactive Dating Game Download Run now
可逆反応 Java Reaksion i kthyeshëm Download Run now
塩と溶解度 Java Kripëra dhe tretshmëria Download Run now
物質の状態(States of Matter) Java Gjendjet Agregate të Lëndës Download Run now
States of Matter: Basics Java States of Matter: Basics Download Run now
圧力 (HTML5) HTML Nën shtypje (HTML5) Download Run now
圧力下 Java Nën shtypje Download Run now
干渉(Wave Interference) Java Interferenca Valëve Download Run now
弦を伝わる波 (HTML5) HTML Vala në një Sustë (HTML5) Download Run now
弦を伝わる波 Flash Vala në një Sustë Download Run now

まだアルバニア語に翻訳されていないシミュレーション

未翻訳のシミュレーションは、PhET翻訳ユーティリティを使って翻訳できます。