shqip (阿爾巴尼亞文)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML Tretësirat acido-bazike (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java Tretësirat acido-bazike Download Run now
Alpha 衰變 Java Zbërthimi alfa Download Run now
算數 Flash Aritmetika Download Run now
原子相互作用 Java Ndërveprime Atomike Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
平衡動作 Java Veprimi balancues Download Run now
氣球和靜電引力 Java Balonat dhe elektriciteti statik Download Run now
氣球和浮力 Java Balona dhe Pluskues Download Run now
能帶結構 Java Struktura e bandës Download Run now
電池-電阻 電路 Java Qarku Bateri-Rezistor Download Run now
電池電壓 Java Tensioni i baterisë Download Run now
Beta 衰變 Java Beta Decay Download Run now
量子束縛態 Java Gjendjet kuantike të kufizuara Download Run now
建立一個分數 Java Ndërto një thyesë Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML Ndërtimi i një atomi (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java Ndërtimi i një atomi Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java Laboratori i kondensatorëve Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) te Laboratorit Virtual Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML Vizioni i ngjyrës (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java Vizioni i ngjyrës Download Run now
導電度 Java Përçueshmëria Download Run now
雙位能井與共價鍵 Java Gropat dyfishe dhe lidhjet kovalente Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash Përshtatja e Lakores Download Run now
繪出方程式 Flash grafiku i ekuacionit Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java Eksperimenti Virtual i Efektit Elektromagnetik të Faraday-t Download Run now
法拉第定律 Flash Ligji i Faradejit Download Run now
液體的流動與壓力 Java Shtypja e lëngjeve dhe rrjedhja e tyre Download Run now
分數配對(Fraction Matcher) Java Perputhja e thyeses Download Run now
分數的介紹 Java Thyesat-hyrje Download Run now
摩擦 Flash Fërkimi Download Run now
氣體特性 Java Vetitë e gazit Download Run now
基因表現-基本入門 Java shprehja e gjeneve - bazat Download Run now
發電機 Java Gjenerator Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash geometric-optics Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML Graviteti dhe Orbitat (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java Graviteti dhe Orbitat Download Run now
溫室效應 Java Efekti serrë Download Run now
同位素與原子量 Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
雷射 Java LASERËT (OPTOELEKTRONIKA) Download Run now
磁鐵和指南針 Java Magneti dhe Busulla Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java Magnete dhe Elektromagnete Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash Masat dhe Sustat Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML Forma Molekulash (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes 分子形狀 Java Forma Molekulash Download Run now
Molecule Shapes: Basics 分子的形狀:基礎篇 Java Format e Molekulave Bazike Download Run now
Natrual Selection 天擇 Java Perzgjedhje natyrore Download Run now
原子分裂 Java Ndarja e bërthamës Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java Efekti Fotoelektrik Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML Shkallë e pH (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java Shkallë e pH Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java Radioactive Dating Game Download Run now
可逆反應 Java Reaksion i kthyeshëm Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java Kripëra dhe tretshmëria Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java Gjendjet Agregate të Lëndës Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java States of Matter: Basics Download Run now
Under Pressure_壓力之下 (HTML5) HTML Nën shtypje (HTML5) Download Run now
壓力之下(Under Pressure) Java Nën shtypje Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java Interferenca Valëve Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML Vala në një Sustë (HTML5) Download Run now
繩波 Flash Vala në një Sustë Download Run now

教學尚未被譯為 阿爾巴尼亞文

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學