magyar (Hungarian)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML Sav-bázis oldatok (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java Sav-bázis oldatok Download Run now
Alfa rozklad Java Alfa-bomlás Download Run now
- HTML Területépítő (HTML5) Download Run now
- HTML Területmodell: algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Területmodell: tizedesjegyek (HTML5) Download Run now
- HTML Területmodell: bevezetés (HTML5) Download Run now
- HTML Területmodell: szorzás (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Számtan (HTML5) Download Run now
- Flash Szorzótábla játék Download Run now
- HTML Atomi kölcsönhatások (HTML5) Download Run now
Atomická interakce Java Atomi kölcsönhatások Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Erőegyensúly (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Erőegyensúly Download Run now
Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) HTML Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) Download Run now
Bilanční chemické rovnice Java Kémiai egyenletek rendezése Download Run now
Balonek a statická elektřina Java Léggömbök és a statikus elektromosság Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java Léggömbök és felhajtóerő Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) Download Run now
- Java Sávszerkezet Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java Áramkör: telep & ellenállás Download Run now
Napětí baterie Java Elemfeszültség Download Run now
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) HTML Lambert–Beer Labor (HTML5) Download Run now
Beerův zákon Java Lambert–Beer-labor Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML Fénytörés (HTML5) Download Run now
Lom světla Java Fénytörés Download Run now
Beta rozklad Java Béta-bomlás Download Run now
Spektrum černého tělesa Flash Hőmérsékleti sugárzás spektruma Download Run now
- Java Kvantált kötött állapotok Download Run now
Sestav zlomek Java Törtépítő Download Run now
Stavba molekuly Java Molekulaépítő Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML Atomépítés - játékkal (HTML5) Download Run now
Stavba atomu Java Atomépítés - játékkal Download Run now
Vztlak Flash Felhajtóerő Download Run now
calculus-grapher Flash Függvénytani rajzoló Download Run now
Deskový kondenzátor Java Kondenzátor kapacitása Download Run now
Laboratoř s kondenzátory (HTML5) HTML Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů Java Áramkörépítő & tervező Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Áramkörépítő Download Run now
- HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Download Run now
- HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Download Run now
Srážky Flash Ütközések (légkorong) Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML Színlátás (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java Színlátás Download Run now
Koncentrace (HTML5) HTML Koncentráció (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Koncentráció Download Run now
vodivost Java Vezetőképesség Download Run now
Coulombův zákon (HTML5) HTML Coulomb-törvény (HTML5) Download Run now
- Java Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Download Run now
- Flash Görbeillesztés Download Run now
- Java Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Download Run now
Hustota Flash Sűrűség Download Run now
- Java Neoncsövek & más kisülési lámpák Download Run now
Stravování a cvičení Java Táplálkozás és testmozgás Download Run now
zobrazení elektrického pole Java Töltésmozgás gumiszobában Download Run now
Elektrický Hokej Java Elektromos hoki Download Run now
Formy energie a její přeměny (HTML5) HTML Energiafajták átalakítása (HTML5) Download Run now
Formy energie a její přeměny Java Energiafajták átalakítása Download Run now
Energetický Skate Park Java Energia Gördeszkapark Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energia Gördeszkapark - alapok Download Run now
Průzkumník rovnosti (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat (HTML5) Download Run now
- HTML Egyenlőségvizsgálat: alapok (HTML5) Download Run now
- HTML Egyenlőségvizsgálat: két változó (HTML5) Download Run now
- Flash Másodfokú polinomrajzoló Download Run now
- Flash Becslés Download Run now
- HTML Jelcserés számadás (HTML5) Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java Faraday elektromágneses laboratóriuma Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML Faraday indukciós törvénye (HTML5) Download Run now
Faradayův zákon Flash Faraday indukciós törvénye Download Run now
Tlak kapaliny a průtoku Java Folyadéknyomás & folyadékáramlás Download Run now
Síla na jedné přímce Java Erők 1 dimenzióban Download Run now
Síla a Pohyb Java Erők és mozgás Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML Erők és mozgás - alapok (HTML5) Download Run now
Síla a pohyb Java Erők és mozgás - alapok Download Run now
- Java Fourier: hullám-LEGO Download Run now
- HTML Törtegyeztető (HTML5) Download Run now
Hledání rovností - hra Java Törtfejtő fejtörő Download Run now
Úvod do zlomků Java Törtelőkészítő (törtek - alapok) Download Run now
Tření (HTML5) HTML Súrlódás (HTML5) Download Run now
Tření Flash Súrlódás Download Run now
Tvůrce funkcí (HTML5) HTML Függvényépítő (HTML5) Download Run now
- HTML Függvényépítő - alapok (HTML5) Download Run now
Vlastnosti plynu Java Gáztulajdonságok Download Run now
- HTML Génkifejeződés - alapok (HTML5) Download Run now
- Java Génkifejeződés - alapok Download Run now
- Java Géngép: a lac-operon Download Run now
Generator Java Generátor Download Run now
geometric-optics Flash Optika: gyűjtőlencse Download Run now
- Java Gleccserek Download Run now
- HTML Egyenesek ábrázolása (HTML5) Download Run now
Kreslení přímky Java Egyenesek ábrázolása Download Run now
- HTML Másodfokú polinomrajzoló (HTML5) Download Run now
- HTML Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) Download Run now
- HTML Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java Tömegvonzás és keringési pályák Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML Tömegvonzás Labor (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř Java Tömegvonzás Download Run now
Skleníkový efekt Java Üvegházhatás Download Run now
Hookův zákon (HTML5) HTML Hooke-törvény (HTML5) Download Run now
- Java Hidrogénatom-modellek Download Run now
Náboje a pole (HTML5) HTML Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) Download Run now
Náboj a pole Flash Ponttöltések erőtere és potenciálja Download Run now
Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) HTML Atomtömeg és izotópok (HTML5) Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java Izotópok és atomtömeg Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML John T.R.A. Volta (HTML5) Download Run now
- Java Katicaidomítás 2 dimenzióban Download Run now
Lasery Java Lézerek Download Run now
Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) HTML Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) Download Run now
Lunární modul Flash Holdraszállás (játék) Download Run now
Magnet a kompas Java Mágnesrúd és tájoló Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Mágnesrúd és elektromágnes Download Run now
- HTML Egészítsd ki 10-re (HTML5) Download Run now
- HTML Rugólabor (HTML5) Download Run now
- HTML Rugólabor - alapok (HTML5) Download Run now
Závaží a pružiny Flash Rugólabor Download Run now
Hra s bludištěm Java Labirintus játék Download Run now
Membránové Kanály Java Membráncsatornák Download Run now
mikrovlny Java Mikrohullámok Download Run now
Molarita (HTML5) HTML Molaritás (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Molaritás Download Run now
- Java Molekuláris motorok Download Run now
Molekulární polarita (HTML5) HTML Molekulák polaritása (HTML5) Download Run now
Molekulární polarita Java Molekulák polaritása Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML Molekulák és a fény (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo Java Molekulák és a fény Download Run now
Tvary molekul (HTML5) HTML Molekulaalakok (HTML5) Download Run now
Tvary molekul Java Molekulaalakok Download Run now
Tvary molekul: základy (HTML5) HTML Molekulaalakok - alapok (HTML5) Download Run now
Tvary molekul: Základy Java Molekulaalakok - alapok Download Run now
Pohyb ve 2D Java Mozgás 2 dimenzióban Download Run now
Chodící panáček Java Mozgó ember Download Run now
- Java MRI & NMR Download Run now
Moje sluneční soustava Flash Az én naprendszerem Download Run now
Přírodní výběr Java Természetes kiválasztódás Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron működése (HTML5) Download Run now
neuron Java Neuron működése Download Run now
- Flash Normál módusok Download Run now
Štěpení jader Java Maghasadás Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML Ohm-törvény (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon Flash Ohm-törvény Download Run now
- Java Optikai kvantumvezérlés Download Run now
- Java Optikai csipesz & alkalmazásai Download Run now
- HTML Ingalabor (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Ingalabor Download Run now
Fotoelektrický efekt Java Fotoeffektus Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML pH skála (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java pH-skála Download Run now
pH stupnice: základy (HTML5) HTML pH-skála - alapok (HTML5) Download Run now
Tektonika zemských desek Java Lemeztektonika Download Run now
- HTML Galton-deszka (HTML5) Download Run now
- Flash Galton-deszka Download Run now
- HTML Ágyúgolyó futam (HTML5) Download Run now
Pohyb střely Flash Ágyúgolyó futam Download Run now
- HTML Arányjáték (HTML5) Download Run now
- Java Alagúthatás és hullámcsomagok Download Run now
- Java Kvantumhullám-interferencia Download Run now
Vyzařující Náboj Flash Sugárzó töltés Download Run now
Radioaktivní datování hry Java Radiometrikus kormeghatározás Download Run now
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Java Rádióhullámok Download Run now
Rampa: Síla a Pohyb Java Lejtő: erők és mozgás Download Run now
Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) HTML Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) Download Run now
Reaktanty, produkty a nezreagované Java Reaktánsok, termékek és maradékok Download Run now
Reakce a ceny Java Reakciók: sebesség & egyensúly Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML Vezeték ellenállása (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash Vezeték ellenállása Download Run now
Resonance Flash Rezonancia Download Run now
Vratné reakce Java Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Download Run now
Beruščin kolotoč Java Fordulj egyet, Katica! Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML Rutherford-szórás (HTML5) Download Run now
Rutherfordův rozptyl Java Rutherford-szórás Download Run now
- Java Önjáró részecskék modellezése Download Run now
- Java Félvezetők Download Run now
obvod signálu Java Elektromos jel vezetékben Download Run now
soli a rozpustnost Java Sók és oldhatóság Download Run now
zvuk Java Hang Download Run now
- HTML Halmazállapotok (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty Java Halmazállapotok Download Run now
- HTML Halmazállapotok - alapok (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java Halmazállapotok - alapok Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Download Run now
- Java A DNS kinyújtása Download Run now
Cukr a sůl řešení Java Cukor- és sóoldatok Download Run now
Rampa Java A lejtő Download Run now
Moment síly Java Forgatónyomaték Download Run now
- Java John T.R.A. Volta Download Run now
- HTML Szögfüggvények (HTML5) Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML Nyomás alatt (HTML5) Download Run now
Tlak kapalin Java Nyomás alatt Download Run now
- HTML Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) Download Run now
Sčítání vektorů Flash Vektorösszeadás Download Run now
- HTML Hullámok interferenciája (HTML5) Download Run now
Vlnová interference Java Hullámok interferenciája Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash Hullámzó gyöngyfüzér Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Hungarian

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.