magyar (Hungarian)

Solução ácido-base (HTML5) HTML Sav-bázis oldatok (HTML5) Download Run now
Solução ácido-base Java Sav-bázis oldatok Download Run now
Radiação alfa Java Alfa-bomlás Download Run now
Construtor de Áreas (HTML5) HTML Területépítő (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Álgebra (HTML5) HTML Területmodell: algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Területmodell: tizedesjegyek (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Introdução (HTML5) HTML Területmodell: bevezetés (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) HTML Területmodell: szorzás (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Számtan (HTML5) Download Run now
- Flash Szorzótábla játék Download Run now
Interações Atómicas (HTML5) HTML Atomi kölcsönhatások (HTML5) Download Run now
Interacções Atómicas Java Atomi kölcsönhatások Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Erőegyensúly (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Erőegyensúly Download Run now
- HTML Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) Download Run now
Equilíbrar Java Kémiai egyenletek rendezése Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Léggömbök és a statikus elektromosság Download Run now
Balões e Flutuação Java Léggömbök és felhajtóerő Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) Download Run now
Estrutura de Bandas Java Sávszerkezet Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java Áramkör: telep & ellenállás Download Run now
Voltagem de bateria Java Elemfeszültség Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Lambert–Beer Labor (HTML5) Download Run now
- Java Lambert–Beer-labor Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Fénytörés (HTML5) Download Run now
Desviando Luz Java Fénytörés Download Run now
Beta Decay Java Béta-bomlás Download Run now
Radiação do Corpo Negro Flash Hőmérsékleti sugárzás spektruma Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java Kvantált kötött állapotok Download Run now
Construa uma Fracção Java Törtépítő Download Run now
Construir uma Molécula Java Molekulaépítő Download Run now
Constrói um átomo (HTML5) HTML Atomépítés - játékkal (HTML5) Download Run now
Constrói um átomo Java Atomépítés - játékkal Download Run now
Impulsão Flash Felhajtóerő Download Run now
- Flash Függvénytani rajzoló Download Run now
- Java Kondenzátor kapacitása Download Run now
- HTML Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) Download Run now
- HTML Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) Download Run now
- Flash Ponttöltések erőtere és potenciálja Download Run now
Circuitos AC/DC (DC e AC) Java Áramkörépítő & tervező Download Run now
Kit de construção de circuitos Java Áramkörépítő Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) Download Run now
Circuitos de Corrente Contínua (DC) Java Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) Download Run now
Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Java Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Download Run now
- Flash Ütközések (légkorong) Download Run now
Percepção de cor (HTML5) HTML Színlátás (HTML5) Download Run now
Percepção de cor Java Színlátás Download Run now
Concentração (HTML5) HTML Koncentráció (HTML5) Download Run now
- Java Koncentráció Download Run now
Conductividade Java Vezetőképesség Download Run now
- HTML Coulomb-törvény (HTML5) Download Run now
Poços duplos e Ligações Covalentes Java Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Download Run now
- Flash Görbeillesztés Download Run now
Experimento de Davisson-Germer Java Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Download Run now
Densidade Flash Sűrűség Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Neoncsövek & más kisülési lámpák Download Run now
- Java Táplálkozás és testmozgás Download Run now
campo-e Java Töltésmozgás gumiszobában Download Run now
Hockey Elétrico Java Elektromos hoki Download Run now
Formas de energia e transformações de energia (HTML5) HTML Energiafajták átalakítása (HTML5) Download Run now
Formas de energia e transformações de energia Java Energiafajták átalakítása Download Run now
Energia do Parque de Skate Java Energia Gördeszkapark Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) HTML Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico Java Energia Gördeszkapark - alapok Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Noções Básicas (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat: alapok (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades. Duas Variáveis (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat: két változó (HTML5) Download Run now
- Flash Másodfokú polinomrajzoló Download Run now
- Flash Becslés Download Run now
- HTML Jelcserés számadás (HTML5) Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo Java Faraday elektromágneses laboratóriuma Download Run now
- HTML Faraday indukciós törvénye (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Faraday indukciós törvénye Download Run now
- Java Folyadéknyomás & folyadékáramlás Download Run now
Aplicação de Forças em uma Dimensão Java Erők 1 dimenzióban Download Run now
Forças e Movimento Java Erők és mozgás Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Erők és mozgás - alapok (HTML5) Download Run now
- Java Erők és mozgás - alapok Download Run now
Séries de Fourier: Fazendo Ondas Java Fourier: hullám-LEGO Download Run now
- HTML Törtegyeztető (HTML5) Download Run now
Fracção Combinada Java Törtfejtő fejtörő Download Run now
Introdução a Fracções Java Törtelőkészítő (törtek - alapok) Download Run now
- HTML Súrlódás (HTML5) Download Run now
Atrito Flash Súrlódás Download Run now
- HTML Függvényépítő (HTML5) Download Run now
- HTML Függvényépítő - alapok (HTML5) Download Run now
Propriedades do gás Java Gáztulajdonságok Download Run now
- HTML Génkifejeződés - alapok (HTML5) Download Run now
- Java Génkifejeződés - alapok Download Run now
- Java Géngép: a lac-operon Download Run now
Generator Java Generátor Download Run now
geometric-optics Flash Optika: gyűjtőlencse Download Run now
- Java Gleccserek Download Run now
- HTML Egyenesek ábrázolása (HTML5) Download Run now
- Java Egyenesek ábrázolása Download Run now
- HTML Másodfokú polinomrajzoló (HTML5) Download Run now
- HTML Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Tömegvonzás és keringési pályák Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Tömegvonzás Labor (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java Tömegvonzás Download Run now
O Efeito de Estufa Java Üvegházhatás Download Run now
- HTML Hooke-törvény (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java Hidrogénatom-modellek Download Run now
- HTML Atomtömeg és izotópok (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atómica Java Izotópok és atomtömeg Download Run now
Travoltagem (HTML5) HTML John T.R.A. Volta (HTML5) Download Run now
Movimento em 2D da Ladybug Java Katicaidomítás 2 dimenzióban Download Run now
Lasers Java Lézerek Download Run now
- HTML Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) Download Run now
Módulo Lunar Flash Holdraszállás (játék) Download Run now
Magnet and Compass Java Mágnesrúd és tájoló Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Mágnesrúd és elektromágnes Download Run now
- HTML Egészítsd ki 10-re (HTML5) Download Run now
- HTML Rugólabor (HTML5) Download Run now
- HTML Rugólabor - alapok (HTML5) Download Run now
- Flash Rugólabor Download Run now
Jogo do Labirinto Java Labirintus játék Download Run now
- Java Membráncsatornák Download Run now
Microondas Java Mikrohullámok Download Run now
- HTML Molaritás (HTML5) Download Run now
- Java Molaritás Download Run now
Molecular Motors Java Molekuláris motorok Download Run now
- HTML Molekulák polaritása (HTML5) Download Run now
- Java Molekulák polaritása Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Molekulák és a fény (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Molekulák és a fény Download Run now
- HTML Molekulaalakok (HTML5) Download Run now
- Java Molekulaalakok Download Run now
- HTML Molekulaalakok - alapok (HTML5) Download Run now
- Java Molekulaalakok - alapok Download Run now
Movimento em 2D Java Mozgás 2 dimenzióban Download Run now
Movimento Java Mozgó ember Download Run now
MRI Simplificada Java MRI & NMR Download Run now
- Flash Az én naprendszerem Download Run now
- Java Természetes kiválasztódás Download Run now
- HTML Neuron működése (HTML5) Download Run now
- Java Neuron működése Download Run now
- Flash Normál módusok Download Run now
Fissão nuclear Java Maghasadás Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Ohm-törvény (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Ohm-törvény Download Run now
Controle Quântico-Óptico Java Optikai kvantumvezérlés Download Run now
Pinça Óptica Java Optikai csipesz & alkalmazásai Download Run now
- HTML Ingalabor (HTML5) Download Run now
- Flash Ingalabor Download Run now
O Efeito Fotoeléctrico Java Fotoeffektus Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH skála (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH-skála Download Run now
- HTML pH-skála - alapok (HTML5) Download Run now
- Java Lemeztektonika Download Run now
- HTML Galton-deszka (HTML5) Download Run now
- Flash Galton-deszka Download Run now
- HTML Ágyúgolyó futam (HTML5) Download Run now
Lançamento de Projéteis Flash Ágyúgolyó futam Download Run now
- HTML Arányjáték (HTML5) Download Run now
Tunelamento Quântico Java Alagúthatás és hullámcsomagok Download Run now
Interferência Quântica Java Kvantumhullám-interferencia Download Run now
- Flash Sugárzó töltés Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radiometrikus kormeghatározás Download Run now
Ondas de Rádio Java Rádióhullámok Download Run now
Plano Inclinado: Forças e Movimento Java Lejtő: erők és mozgás Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) HTML Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Java Reaktánsok, termékek és maradékok Download Run now
Reações & taxas Java Reakciók: sebesség & egyensúly Download Run now
Resistência num condutor (HTML5) HTML Vezeték ellenállása (HTML5) Download Run now
Resistência num condutor Flash Vezeték ellenállása Download Run now
- Flash Rezonancia Download Run now
Reações reversíveis Java Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Download Run now
Revolução da Joaninha Java Fordulj egyet, Katica! Download Run now
Dispersão de Rutherford (HTML5) HTML Rutherford-szórás (HTML5) Download Run now
Dispersão de Rutherford Java Rutherford-szórás Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java Önjáró részecskék modellezése Download Run now
Semicondutores Java Félvezetők Download Run now
Sinais de circuito Java Elektromos jel vezetékben Download Run now
Sais e Solubilidade Java Sók és oldhatóság Download Run now
Ondas Sonoras Java Hang Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Halmazállapotok (HTML5) Download Run now
Estados da matéria Java Halmazállapotok Download Run now
- HTML Halmazállapotok - alapok (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Halmazállapotok - alapok Download Run now
- Flash Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Download Run now
Stretching DNA Java A DNS kinyújtása Download Run now
- Java Cukor- és sóoldatok Download Run now
- Java A lejtő Download Run now
Momento Java Forgatónyomaték Download Run now
Travoltagem Java John T.R.A. Volta Download Run now
- HTML Szögfüggvények (HTML5) Download Run now
- HTML Nyomás alatt (HTML5) Download Run now
- Java Nyomás alatt Download Run now
- HTML Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) Download Run now
- Flash Vektorösszeadás Download Run now
- HTML Hullámok interferenciája (HTML5) Download Run now
Interferência de Onda Java Hullámok interferenciája Download Run now
Simulador de Onda numa Corda (HTML5) HTML Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) Download Run now
Simulador de Onda numa Corda Flash Hullámzó gyöngyfüzér Download Run now

Simulações ainda não traduzidas para Hungarian

As simulações remanescentes podem ser traduzidas utilizando o Utilitário de Tradução PhET.