magyar (Hungarian)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML Sav-bázis oldatok (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions Java Sav-bázis oldatok Download Run now
Alpha Decay Java Alfa-bomlás Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML Területépítő (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra (HTML5) HTML Területmodell: algebra (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals (HTML5) HTML Területmodell: tizedesjegyek (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction (HTML5) HTML Területmodell: bevezetés (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication (HTML5) HTML Területmodell: szorzás (HTML5) Download Run now
Arithmetic (HTML5) HTML Számtan (HTML5) Download Run now
Arithmetic Flash Szorzótábla játék Download Run now
Atomic Interactions (HTML5) HTML Atomi kölcsönhatások (HTML5) Download Run now
Atomic Interactions Java Atomi kölcsönhatások Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Erőegyensúly (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Erőegyensúly Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations Java Kémiai egyenletek rendezése Download Run now
Balloons and Static Electricity Java Léggömbök és a statikus elektromosság Download Run now
Balloons & Buoyancy Java Léggömbök és felhajtóerő Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) Download Run now
Band Structure Java Sávszerkezet Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java Áramkör: telep & ellenállás Download Run now
Battery Voltage Java Elemfeszültség Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Lambert–Beer Labor (HTML5) Download Run now
Beer's Law Lab Java Lambert–Beer-labor Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Fénytörés (HTML5) Download Run now
Bending Light Java Fénytörés Download Run now
Beta Decay Java Béta-bomlás Download Run now
Blackbody Spectrum Flash Hőmérsékleti sugárzás spektruma Download Run now
Quantum Bound States Java Kvantált kötött állapotok Download Run now
Build a Fraction Java Törtépítő Download Run now
Build a Molecule Java Molekulaépítő Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML Atomépítés - játékkal (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java Atomépítés - játékkal Download Run now
Buoyancy Flash Felhajtóerő Download Run now
Calculus Grapher Flash Függvénytani rajzoló Download Run now
Capacitor Lab Java Kondenzátor kapacitása Download Run now
Capacitor Lab: Basics (HTML5) HTML Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) Download Run now
Charges and Fields (HTML5) HTML Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) Download Run now
Charges and Fields Flash Ponttöltések erőtere és potenciálja Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java Áramkörépítő & tervező Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Áramkörépítő Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Download Run now
Collision Lab Flash Ütközések (légkorong) Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Színlátás (HTML5) Download Run now
Color Vision Java Színlátás Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Koncentráció (HTML5) Download Run now
Concentration Java Koncentráció Download Run now
Conductivity Java Vezetőképesség Download Run now
Coulomb's Law (HTML5) HTML Coulomb-törvény (HTML5) Download Run now
Double Wells and Covalent Bonds Java Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Download Run now
Curve Fitting Flash Görbeillesztés Download Run now
Davisson-Germer: Electron Diffraction Java Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Download Run now
Density Flash Sűrűség Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Neoncsövek & más kisülési lámpák Download Run now
Eating & Exercise Java Táplálkozás és testmozgás Download Run now
Electric Field of Dreams Java Töltésmozgás gumiszobában Download Run now
Electric Field Hockey Java Elektromos hoki Download Run now
Energy Forms and Changes (HTML5) HTML Energiafajták átalakítása (HTML5) Download Run now
Energy Forms and Changes Java Energiafajták átalakítása Download Run now
Energy Skate Park Java Energia Gördeszkapark Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energia Gördeszkapark - alapok Download Run now
Equality Explorer (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat: alapok (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat: két változó (HTML5) Download Run now
Equation Grapher Flash Másodfokú polinomrajzoló Download Run now
Estimation Flash Becslés Download Run now
Expression Exchange (HTML5) HTML Jelcserés számadás (HTML5) Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java Faraday elektromágneses laboratóriuma Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML Faraday indukciós törvénye (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash Faraday indukciós törvénye Download Run now
Fluid Pressure and Flow Java Folyadéknyomás & folyadékáramlás Download Run now
Forces in 1 Dimension Java Erők 1 dimenzióban Download Run now
Forces and Motion Java Erők és mozgás Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML Erők és mozgás - alapok (HTML5) Download Run now
Forces and Motion: Basics Java Erők és mozgás - alapok Download Run now
Fourier: Making Waves Java Fourier: hullám-LEGO Download Run now
Fraction Matcher (HTML5) HTML Törtegyeztető (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher Java Törtfejtő fejtörő Download Run now
Fractions Intro Java Törtelőkészítő (törtek - alapok) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Súrlódás (HTML5) Download Run now
Friction Flash Súrlódás Download Run now
Function Builder (HTML5) HTML Függvényépítő (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics (HTML5) HTML Függvényépítő - alapok (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java Gáztulajdonságok Download Run now
Gene Expression Essentials (HTML5) HTML Génkifejeződés - alapok (HTML5) Download Run now
Gene Expression - The Basics Java Génkifejeződés - alapok Download Run now
Gene Machine: The Lac Operon Java Géngép: a lac-operon Download Run now
Generator Java Generátor Download Run now
Geometric Optics Flash Optika: gyűjtőlencse Download Run now
Glaciers Java Gleccserek Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML Egyenesek ábrázolása (HTML5) Download Run now
Graphing Lines Java Egyenesek ábrázolása Download Run now
Graphing Quadratics (HTML5) HTML Másodfokú polinomrajzoló (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept (HTML5) HTML Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits Java Tömegvonzás és keringési pályák Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Tömegvonzás Labor (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab Java Tömegvonzás Download Run now
The Greenhouse Effect Java Üvegházhatás Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML Hooke-törvény (HTML5) Download Run now
Models of the Hydrogen Atom Java Hidrogénatom-modellek Download Run now
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) HTML Atomtömeg és izotópok (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Izotópok és atomtömeg Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John T.R.A. Volta (HTML5) Download Run now
Ladybug Motion 2D Java Katicaidomítás 2 dimenzióban Download Run now
Lasers Java Lézerek Download Run now
Least-Squares Regression (HTML5) HTML Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) Download Run now
Lunar Lander Flash Holdraszállás (játék) Download Run now
Magnet and Compass Java Mágnesrúd és tájoló Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Mágnesrúd és elektromágnes Download Run now
Make a Ten (HTML5) HTML Egészítsd ki 10-re (HTML5) Download Run now
Masses and Springs (HTML5) HTML Rugólabor (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics (HTML5) HTML Rugólabor - alapok (HTML5) Download Run now
Masses & Springs Flash Rugólabor Download Run now
Maze Game Java Labirintus játék Download Run now
Membrane Channels Java Membráncsatornák Download Run now
Microwaves Java Mikrohullámok Download Run now
Molarity (HTML5) HTML Molaritás (HTML5) Download Run now
Molarity Java Molaritás Download Run now
Molecular Motors Java Molekuláris motorok Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML Molekulák polaritása (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java Molekulák polaritása Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Molekulák és a fény (HTML5) Download Run now
Molecules and Light Java Molekulák és a fény Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Molekulaalakok (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes Java Molekulaalakok Download Run now
Molecule Shapes: Basics (HTML5) HTML Molekulaalakok - alapok (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics Java Molekulaalakok - alapok Download Run now
Motion in 2D Java Mozgás 2 dimenzióban Download Run now
The Moving Man Java Mozgó ember Download Run now
Simplified MRI Java MRI & NMR Download Run now
My Solar System Flash Az én naprendszerem Download Run now
Natural Selection Java Természetes kiválasztódás Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron működése (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neuron működése Download Run now
Normal Modes Flash Normál módusok Download Run now
Nuclear Fission Java Maghasadás Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML Ohm-törvény (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash Ohm-törvény Download Run now
Optical Quantum Control Java Optikai kvantumvezérlés Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Optikai csipesz & alkalmazásai Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML Ingalabor (HTML5) Download Run now
Pendulum Lab Flash Ingalabor Download Run now
Photoelectric Effect Java Fotoeffektus Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH skála (HTML5) Download Run now
pH Scale Java pH-skála Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML pH-skála - alapok (HTML5) Download Run now
Plate Tectonics Java Lemeztektonika Download Run now
Plinko Probability (HTML5) HTML Galton-deszka (HTML5) Download Run now
Plinko Probability Flash Galton-deszka Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML Ágyúgolyó futam (HTML5) Download Run now
Projectile Motion Flash Ágyúgolyó futam Download Run now
Proportion Playground (HTML5) HTML Arányjáték (HTML5) Download Run now
Quantum Tunneling and Wave Packets Java Alagúthatás és hullámcsomagok Download Run now
Quantum Wave Interference Java Kvantumhullám-interferencia Download Run now
Radiating Charge Flash Sugárzó töltés Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radiometrikus kormeghatározás Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields Java Rádióhullámok Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Lejtő: erők és mozgás Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers Java Reaktánsok, termékek és maradékok Download Run now
Reactions & Rates Java Reakciók: sebesség & egyensúly Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML Vezeték ellenállása (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire Flash Vezeték ellenállása Download Run now
Resonance Flash Rezonancia Download Run now
Reversible Reactions Java Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Download Run now
Ladybug Revolution Java Fordulj egyet, Katica! Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML Rutherford-szórás (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering Java Rutherford-szórás Download Run now
Self-Driven Particle Model Java Önjáró részecskék modellezése Download Run now
Semiconductors Java Félvezetők Download Run now
Signal Circuit Java Elektromos jel vezetékben Download Run now
Salts & Solubility Java Sók és oldhatóság Download Run now
Sound Java Hang Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Halmazállapotok (HTML5) Download Run now
States of Matter Java Halmazállapotok Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML Halmazállapotok - alapok (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Halmazállapotok - alapok Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Download Run now
Stretching DNA Java A DNS kinyújtása Download Run now
Sugar and Salt Solutions Java Cukor- és sóoldatok Download Run now
The Ramp Java A lejtő Download Run now
Torque Java Forgatónyomaték Download Run now
John Travoltage Java John T.R.A. Volta Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Szögfüggvények (HTML5) Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML Nyomás alatt (HTML5) Download Run now
Under Pressure Java Nyomás alatt Download Run now
Unit Rates (HTML5) HTML Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) Download Run now
Vector Addition Flash Vektorösszeadás Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Hullámok interferenciája (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java Hullámok interferenciája Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) Download Run now
Wave on a String Flash Hullámzó gyöngyfüzér Download Run now

Simulations not yet translated into Hungarian

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.