magyar (匈牙利语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML Sav-bázis oldatok (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java Sav-bázis oldatok Download Run now
Alpha衰变 Java Alfa-bomlás Download Run now
区域建造者 (HTML5) HTML Területépítő (HTML5) Download Run now
面积模型代数 (HTML5) HTML Területmodell: algebra (HTML5) Download Run now
面积模型:小数 (HTML5) HTML Területmodell: tizedesjegyek (HTML5) Download Run now
面积模型入门 (HTML5) HTML Területmodell: bevezetés (HTML5) Download Run now
面积模型乘法 (HTML5) HTML Területmodell: szorzás (HTML5) Download Run now
四则运算 (HTML5) HTML Számtan (HTML5) Download Run now
算术 Flash Szorzótábla játék Download Run now
原子的相互作用 (HTML5) HTML Atomi kölcsönhatások (HTML5) Download Run now
原子间相互作用 Java Atomi kölcsönhatások Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML Erőegyensúly (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java Erőegyensúly Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java Kémiai egyenletek rendezése Download Run now
气球和静电 Java Léggömbök és a statikus elektromosság Download Run now
气球和浮力 Java Léggömbök és felhajtóerő Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) Download Run now
能带结构 Java Sávszerkezet Download Run now
电池-电阻电路 Java Áramkör: telep & ellenállás Download Run now
电池电压 Java Elemfeszültség Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML Lambert–Beer Labor (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java Lambert–Beer-labor Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML Fénytörés (HTML5) Download Run now
折射定律 Java Fénytörés Download Run now
Beta衰变 Java Béta-bomlás Download Run now
黑体辐射 Flash Hőmérsékleti sugárzás spektruma Download Run now
量子束缚态 Java Kvantált kötött állapotok Download Run now
建立一个分数 Java Törtépítő Download Run now
建立分子模型 Java Molekulaépítő Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML Atomépítés - játékkal (HTML5) Download Run now
原子模型 Java Atomépítés - játékkal Download Run now
浮力 Flash Felhajtóerő Download Run now
积分 Flash Függvénytani rajzoló Download Run now
电容器实验 Java Kondenzátor kapacitása Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) Download Run now
电荷与电场 (HTML5) HTML Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) Download Run now
电荷与电场 Flash Ponttöltések erőtere és potenciálja Download Run now
电路实验(直流和交流) Java Áramkörépítő & tervező Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Áramkörépítő Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Download Run now
电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Download Run now
碰撞实验室 Flash Ütközések (légkorong) Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Színlátás (HTML5) Download Run now
光的混合 Java Színlátás Download Run now
浓度 (HTML5) HTML Koncentráció (HTML5) Download Run now
浓度 Java Koncentráció Download Run now
物体导电性能实验 Java Vezetőképesség Download Run now
库仑定律 (HTML5) HTML Coulomb-törvény (HTML5) Download Run now
双井和共价键 Java Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Download Run now
曲线拟合 Flash Görbeillesztés Download Run now
戴维森、杰默:电子衍射 Java Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Download Run now
密度 Flash Sűrűség Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java Neoncsövek & más kisülési lámpák Download Run now
饮食与运动 Java Táplálkozás és testmozgás Download Run now
电场、电荷 Java Töltésmozgás gumiszobában Download Run now
电荷曲棍球 Java Elektromos hoki Download Run now
能量的形式和转换 (HTML5) HTML Energiafajták átalakítása (HTML5) Download Run now
能量的形式和转换 Java Energiafajták átalakítása Download Run now
能量滑板竞技场 Java Energia Gördeszkapark Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java Energia Gördeszkapark - alapok Download Run now
等式探索 (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat (HTML5) Download Run now
等式探索:基础 (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat: alapok (HTML5) Download Run now
等式探索:两个变量 (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat: két változó (HTML5) Download Run now
函数图像 Flash Másodfokú polinomrajzoló Download Run now
估计 Flash Becslés Download Run now
表达式变换 (HTML5) HTML Jelcserés számadás (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java Faraday elektromágneses laboratóriuma Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML Faraday indukciós törvénye (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash Faraday indukciós törvénye Download Run now
液体的流动与压力 Java Folyadéknyomás & folyadékáramlás Download Run now
一维空间的作用力 Java Erők 1 dimenzióban Download Run now
力和运动 Java Erők és mozgás Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Erők és mozgás - alapok (HTML5) Download Run now
力和运动:基础 Java Erők és mozgás - alapok Download Run now
傅里叶:生成波 Java Fourier: hullám-LEGO Download Run now
分数配对 (HTML5) HTML Törtegyeztető (HTML5) Download Run now
分数匹配器 Java Törtfejtő fejtörő Download Run now
分数介绍 Java Törtelőkészítő (törtek - alapok) Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Súrlódás (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash Súrlódás Download Run now
建立方程 (HTML5) HTML Függvényépítő (HTML5) Download Run now
函数构造器:基础 (HTML5) HTML Függvényépítő - alapok (HTML5) Download Run now
气体属性 Java Gáztulajdonságok Download Run now
基因表达基础 (HTML5) HTML Génkifejeződés - alapok (HTML5) Download Run now
基因表达 - 基础入门 Java Génkifejeződés - alapok Download Run now
基因合成机:乳糖操纵子 Java Géngép: a lac-operon Download Run now
发电机 Java Generátor Download Run now
几何光学 Flash Optika: gyűjtőlencse Download Run now
冰川 Java Gleccserek Download Run now
直线图形 (HTML5) HTML Egyenesek ábrázolása (HTML5) Download Run now
直线图形 Java Egyenesek ábrázolása Download Run now
二次函数图像 (HTML5) HTML Másodfokú polinomrajzoló (HTML5) Download Run now
绘图:斜率与截距 (HTML5) HTML Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java Tömegvonzás és keringési pályák Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Tömegvonzás Labor (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java Tömegvonzás Download Run now
温室效应 Java Üvegházhatás Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML Hooke-törvény (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java Hidrogénatom-modellek Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML Atomtömeg és izotópok (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java Izotópok és atomtömeg Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML John T.R.A. Volta (HTML5) Download Run now
瓢虫在平面上运动 Java Katicaidomítás 2 dimenzióban Download Run now
激光器 Java Lézerek Download Run now
一次线性函数的拟合 (HTML5) HTML Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) Download Run now
月球登陆器 Flash Holdraszállás (játék) Download Run now
磁体和指南针 Java Mágnesrúd és tájoló Download Run now
磁场和电流磁效应 Java Mágnesrúd és elektromágnes Download Run now
获得一个10 (HTML5) HTML Egészítsd ki 10-re (HTML5) Download Run now
质量和弹簧 (HTML5) HTML Rugólabor (HTML5) Download Run now
质量与弹簧:基础 (HTML5) HTML Rugólabor - alapok (HTML5) Download Run now
重物和弹簧 Flash Rugólabor Download Run now
迷宫小游戏 Java Labirintus játék Download Run now
膜通道 Java Membráncsatornák Download Run now
微波 Java Mikrohullámok Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML Molaritás (HTML5) Download Run now
摩尔浓度 Java Molaritás Download Run now
分子马达 Java Molekuláris motorok Download Run now
分子极性 (HTML5) HTML Molekulák polaritása (HTML5) Download Run now
分子极性 Java Molekulák polaritása Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML Molekulák és a fény (HTML5) Download Run now
分子和光 Java Molekulák és a fény Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML Molekulaalakok (HTML5) Download Run now
分子形状 Java Molekulaalakok Download Run now
分子形状:基础 (HTML5) HTML Molekulaalakok - alapok (HTML5) Download Run now
分子形状:基本要素 Java Molekulaalakok - alapok Download Run now
平面运动 Java Mozgás 2 dimenzióban Download Run now
运动图像 Java Mozgó ember Download Run now
简化的核磁共振NMR Java MRI & NMR Download Run now
太阳系系统 Flash Az én naprendszerem Download Run now
自然选择(物竞天择) Java Természetes kiválasztódás Download Run now
神经元 (HTML5) HTML Neuron működése (HTML5) Download Run now
神经元 Java Neuron működése Download Run now
标准振荡 Flash Normál módusok Download Run now
核裂变 Java Maghasadás Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Ohm-törvény (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash Ohm-törvény Download Run now
光量子控制 Java Optikai kvantumvezérlés Download Run now
光学镊子与应用 Java Optikai csipesz & alkalmazásai Download Run now
钟摆实验 (HTML5) HTML Ingalabor (HTML5) Download Run now
单摆实验 Flash Ingalabor Download Run now
光电效应 Java Fotoeffektus Download Run now
PH值 (HTML5) HTML pH skála (HTML5) Download Run now
PH值 Java pH-skála Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML pH-skála - alapok (HTML5) Download Run now
板块构造论 Java Lemeztektonika Download Run now
二项分布弹珠台几率 (HTML5) HTML Galton-deszka (HTML5) Download Run now
二项分布弹珠台机率 Flash Galton-deszka Download Run now
斜抛运动 (HTML5) HTML Ágyúgolyó futam (HTML5) Download Run now
抛体运动 Flash Ágyúgolyó futam Download Run now
比例游乐场 (HTML5) HTML Arányjáték (HTML5) Download Run now
量子隧道与波包 Java Alagúthatás és hullámcsomagok Download Run now
量子波干涉 Java Kvantumhullám-interferencia Download Run now
电荷辐射 Flash Sugárzó töltés Download Run now
放射线定年游戏 Java Radiometrikus kormeghatározás Download Run now
无线电波与电磁场 Java Rádióhullámok Download Run now
斜坡:力与运动 Java Lejtő: erők és mozgás Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java Reaktánsok, termékek és maradékok Download Run now
化学反应平衡 Java Reakciók: sebesség & egyensúly Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Vezeték ellenállása (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash Vezeték ellenállása Download Run now
共振 Flash Rezonancia Download Run now
可逆反应 Java Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Download Run now
旋转的瓢虫 Java Fordulj egyet, Katica! Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Rutherford-szórás (HTML5) Download Run now
卢瑟福散射 Java Rutherford-szórás Download Run now
自驱式粒子模型 Java Önjáró részecskék modellezése Download Run now
半导体 Java Félvezetők Download Run now
信号电路 Java Elektromos jel vezetékben Download Run now
盐类和溶解度 Java Sók és oldhatóság Download Run now
声音 Java Hang Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML Halmazállapotok (HTML5) Download Run now
物质状态 Java Halmazállapotok Download Run now
物质状态:基础 (HTML5) HTML Halmazállapotok - alapok (HTML5) Download Run now
物质的基本形态 Java Halmazállapotok - alapok Download Run now
(自旋量子化)实验 Flash Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Download Run now
拉伸DNA Java A DNS kinyújtása Download Run now
糖和盐溶液 Java Cukor- és sóoldatok Download Run now
斜面 Java A lejtő Download Run now
力矩 Java Forgatónyomaték Download Run now
静电电压 Java John T.R.A. Volta Download Run now
三角函数之旅 (HTML5) HTML Szögfüggvények (HTML5) Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML Nyomás alatt (HTML5) Download Run now
减压 Java Nyomás alatt Download Run now
单位价格 (HTML5) HTML Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) Download Run now
矢量叠加 Flash Vektorösszeadás Download Run now
波的干涉 (HTML5) HTML Hullámok interferenciája (HTML5) Download Run now
水波干涉 Java Hullámok interferenciája Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) Download Run now
绳波 Flash Hullámzó gyöngyfüzér Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 匈牙利语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.