magyar (Mađarski)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Sav-bázis oldatok (HTML5) Download Run now
- Java Sav-bázis oldatok Download Run now
Alfa raspad Java Alfa-bomlás Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML Területépítő (HTML5) Download Run now
- HTML Területmodell: algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Területmodell: tizedesjegyek (HTML5) Download Run now
- HTML Területmodell: bevezetés (HTML5) Download Run now
- HTML Területmodell: szorzás (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Számtan (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash Szorzótábla játék Download Run now
Interakcije između atoma (HTML5) HTML Atomi kölcsönhatások (HTML5) Download Run now
Međudjelovanje atoma Java Atomi kölcsönhatások Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Erőegyensúly (HTML5) Download Run now
- Java Erőegyensúly Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) Download Run now
- Java Kémiai egyenletek rendezése Download Run now
Statički elektricitet Java Léggömbök és a statikus elektromosság Download Run now
Plinski Zakoni Java Léggömbök és felhajtóerő Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) Download Run now
Struktura Vrpci Java Sávszerkezet Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Áramkör: telep & ellenállás Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Elemfeszültség Download Run now
- HTML Lambert–Beer Labor (HTML5) Download Run now
- Java Lambert–Beer-labor Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Fénytörés (HTML5) Download Run now
- Java Fénytörés Download Run now
Beta Decay Java Béta-bomlás Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML Feketetest-sugárzás spektruma (HTML5) Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash Hőmérsékleti sugárzás spektruma Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java Kvantált kötött állapotok Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Törtépítő (HTML5) Download Run now
Složi razlomak Java Törtépítő Download Run now
sastavi molekulu Java Molekulaépítő Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Atomépítés - játékkal (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Atomépítés - játékkal Download Run now
density-and-buoyancy Flash Felhajtóerő Download Run now
- Flash Függvénytani rajzoló Download Run now
Kondenzatori Java Kondenzátor kapacitása Download Run now
- HTML Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) Download Run now
- HTML Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash Ponttöltések erőtere és potenciálja Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Áramkörépítő & tervező Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Áramkörépítő Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Download Run now
- Flash Ütközések (légkorong) Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Színlátás (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Színlátás Download Run now
- HTML Koncentráció (HTML5) Download Run now
- Java Koncentráció Download Run now
Vodljivost Java Vezetőképesség Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML Coulomb-törvény (HTML5) Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Download Run now
Prilagodba krivulje (HTML5) HTML Görbeillesztés (HTML5) Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash Görbeillesztés Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Download Run now
Gustoća Flash Sűrűség Download Run now
- HTML Diffúzió (HTML5) Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java Neoncsövek & más kisülési lámpák Download Run now
- Java Táplálkozás és testmozgás Download Run now
Električno polje naboja Java Töltésmozgás gumiszobában Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java Elektromos hoki Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML Energiafajták átalakítása (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java Energiafajták átalakítása Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java Energia Gördeszkapark Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energia Gördeszkapark - alapok Download Run now
Istraživanje jednadžbi (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat (HTML5) Download Run now
Istraživanje jednadžbi: Osnove (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat: alapok (HTML5) Download Run now
- HTML Egyenlőségvizsgálat: két változó (HTML5) Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash Másodfokú polinomrajzoló Download Run now
Procjena Flash Becslés Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML Jelcserés számadás (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Faraday elektromágneses laboratóriuma Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML Faraday indukciós törvénye (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash Faraday indukciós törvénye Download Run now
- Java Folyadéknyomás & folyadékáramlás Download Run now
Koncept sile Java Erők 1 dimenzióban Download Run now
Forces and Motion Java Erők és mozgás Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Erők és mozgás - alapok (HTML5) Download Run now
- Java Erők és mozgás - alapok Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java Fourier: hullám-LEGO Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML Törtegyeztető (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Törtfejtő fejtörő Download Run now
Razlomci: jednakosti (HTML5) HTML Törtek: egyenlőség (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Törtek: bevezetés (HTML5) Download Run now
Uvod u razlomke Java Törtelőkészítő (törtek - alapok) Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Törtek: vegyes számok (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Súrlódás (HTML5) Download Run now
Trenje Flash Súrlódás Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Függvényépítő (HTML5) Download Run now
- HTML Függvényépítő - alapok (HTML5) Download Run now
Plinovi - uvod (HTML5) HTML Gázok: bevezetés (HTML5) Download Run now
- HTML Gáztulajdonságok (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java Gáztulajdonságok Download Run now
- HTML Génkifejeződés - alapok (HTML5) Download Run now
- Java Génkifejeződés - alapok Download Run now
- Java Géngép: a lac-operon Download Run now
Generator Java Generátor Download Run now
Optička Klupa Flash Optika: gyűjtőlencse Download Run now
Ledanjaci Java Gleccserek Download Run now
- HTML Egyenesek ábrázolása (HTML5) Download Run now
Crtanje pravaca Java Egyenesek ábrázolása Download Run now
- HTML Másodfokú polinomrajzoló (HTML5) Download Run now
- HTML Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Tömegvonzás és keringési pályák Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Tömegvonzás Labor (HTML5) Download Run now
- Java Tömegvonzás Download Run now
Istraži gravitaciju: Osnove (HTML5) HTML Tömegvonzás Labor: alapok (HTML5) Download Run now
Učinak staklenika Java Üvegházhatás Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Hooke-törvény (HTML5) Download Run now
Model Atoma Vodika Java Hidrogénatom-modellek Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Atomtömeg és izotópok (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Izotópok és atomtömeg Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML John T.R.A. Volta (HTML5) Download Run now
- Java Katicaidomítás 2 dimenzióban Download Run now
Laseri Java Lézerek Download Run now
- HTML Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) Download Run now
Mjesečeva sonda Flash Holdraszállás (játék) Download Run now
Magnet i Kompas Java Mágnesrúd és tájoló Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Mágnesrúd és elektromágnes Download Run now
- HTML Egészítsd ki 10-re (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Rugólabor (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnovno (HTML5) HTML Rugólabor - alapok (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Rugólabor Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java Labirintus játék Download Run now
- Java Membráncsatornák Download Run now
Mikrovalovi Java Mikrohullámok Download Run now
- HTML Molaritás (HTML5) Download Run now
- Java Molaritás Download Run now
Djelovanje enzima Java Molekuláris motorok Download Run now
- HTML Molekulák polaritása (HTML5) Download Run now
- Java Molekulák polaritása Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Molekulák és a fény (HTML5) Download Run now
- Java Molekulák és a fény Download Run now
- HTML Molekulaalakok (HTML5) Download Run now
- Java Molekulaalakok Download Run now
- HTML Molekulaalakok - alapok (HTML5) Download Run now
- Java Molekulaalakok - alapok Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java Mozgás 2 dimenzióban Download Run now
Gibanje Java Mozgó ember Download Run now
Shema MRI Java MRI & NMR Download Run now
Solarni sustavi Flash Az én naprendszerem Download Run now
- Java Természetes kiválasztódás Download Run now
- HTML Neuron működése (HTML5) Download Run now
- Java Neuron működése Download Run now
- Flash Normál módusok Download Run now
Nuklearna fisija Java Maghasadás Download Run now
Brojevni pravac: cijeli brojevi (HTML5) HTML Számegyenes: egészek (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Ohm-törvény (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash Ohm-törvény Download Run now
Kvantna optika Java Optikai kvantumvezérlés Download Run now
Optička pinceta i primjene Java Optikai csipesz & alkalmazásai Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Ingalabor (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Ingalabor Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Fotoeffektus Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH skála (HTML5) Download Run now
pH Java pH-skála Download Run now
- HTML pH-skála - alapok (HTML5) Download Run now
- Java Lemeztektonika Download Run now
- HTML Galton-deszka (HTML5) Download Run now
Pascalov trokut Flash Galton-deszka Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML Ágyúgolyó futam (HTML5) Download Run now
Gibanje projektila Flash Ágyúgolyó futam Download Run now
Igralište proporcija (HTML5) HTML Arányjáték (HTML5) Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java Alagúthatás és hullámcsomagok Download Run now
Kvantna interferencija valova Java Kvantumhullám-interferencia Download Run now
- Flash Sugárzó töltés Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radiometrikus kormeghatározás Download Run now
Radio Valovi Java Rádióhullámok Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Lejtő: erők és mozgás Download Run now
- HTML Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) Download Run now
- Java Reaktánsok, termékek és maradékok Download Run now
Brzina reakcija Java Reakciók: sebesség & egyensúly Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Vezeték ellenállása (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash Vezeték ellenállása Download Run now
- Flash Rezonancia Download Run now
Reverzibilan proces Java Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Download Run now
Luna park za bube i žohare Java Fordulj egyet, Katica! Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Rutherford-szórás (HTML5) Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java Rutherford-szórás Download Run now
- Java Önjáró részecskék modellezése Download Run now
Poluvodiči Java Félvezetők Download Run now
Struja i signal Java Elektromos jel vezetékben Download Run now
Soli i njihova topljivost Java Sók és oldhatóság Download Run now
Zvuk Java Hang Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Halmazállapotok (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java Halmazállapotok Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML Halmazállapotok - alapok (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java Halmazállapotok - alapok Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Download Run now
Ispravljanje DNA Java A DNS kinyújtása Download Run now
Otopine šećera i soli Java Cukor- és sóoldatok Download Run now
Tijelo na kosini Java A lejtő Download Run now
Moment sile Java Forgatónyomaték Download Run now
Johntra Volta Java John T.R.A. Volta Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Szögfüggvények (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Nyomás alatt (HTML5) Download Run now
- Java Nyomás alatt Download Run now
Jedinične cijene (HTML5) HTML Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML Vektorösszeadás (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash Vektorösszeadás Download Run now
Zbrajanje vektora: jednadžbe (HTML5) HTML Vektorösszeadás: egyenletek (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Hullámok interferenciája (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java Hullámok interferenciája Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash Hullámzó gyöngyfüzér Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML Hullámok: bevezetés (HTML5) Download Run now