magyar (匈牙利語)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML Sav-bázis oldatok (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java Sav-bázis oldatok Download Run now
Alpha 衰變 Java Alfa-bomlás Download Run now
Area Builder_周長與面積 (HTML5) HTML Területépítő (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra_面積模型與代數 (HTML5) HTML Területmodell: algebra (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals_面積模型與小數 (HTML5) HTML Területmodell: tizedesjegyek (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction_面積模型介紹 (HTML5) HTML Területmodell: bevezetés (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication_面積模型與乘法 (HTML5) HTML Területmodell: szorzás (HTML5) Download Run now
Arithmetic_算數 (HTML5) HTML Számtan (HTML5) Download Run now
算數 Flash Szorzótábla játék Download Run now
Atomic Interactions_原子交互作用 (HTML5) HTML Atomi kölcsönhatások (HTML5) Download Run now
原子相互作用 Java Atomi kölcsönhatások Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML Erőegyensúly (HTML5) Download Run now
平衡動作 Java Erőegyensúly Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equationn化學平衡方程式 Java Kémiai egyenletek rendezése Download Run now
氣球和靜電引力 Java Léggömbök és a statikus elektromosság Download Run now
氣球和浮力 Java Léggömbök és felhajtóerő Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) Download Run now
能帶結構 Java Sávszerkezet Download Run now
電池-電阻 電路 Java Áramkör: telep & ellenállás Download Run now
電池電壓 Java Elemfeszültség Download Run now
Beer's Law Lab_比爾定律 (HTML5) HTML Lambert–Beer Labor (HTML5) Download Run now
比爾定律 (Beer's Law) 實驗 Java Lambert–Beer-labor Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML Fénytörés (HTML5) Download Run now
光的折射 Java Fénytörés Download Run now
Beta 衰變 Java Béta-bomlás Download Run now
黑體幅射光譜 Flash Hőmérsékleti sugárzás spektruma Download Run now
量子束縛態 Java Kvantált kötött állapotok Download Run now
建立一個分數 Java Törtépítő Download Run now
建立分子模型 Java Molekulaépítő Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML Atomépítés - játékkal (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java Atomépítés - játékkal Download Run now
Buoyance 浮力 Flash Felhajtóerő Download Run now
微積分繪圖 Flash Függvénytani rajzoló Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java Kondenzátor kapacitása Download Run now
Capacitor Lab:Basics_電容實驗室:基礎 (HTML5) HTML Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) Download Run now
Charges And Fields_電荷與電場 (HTML5) HTML Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) Download Run now
電荷及電場 Flash Ponttöltések erőtere és potenciálja Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java Áramkörépítő & tervező Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java Áramkörépítő Download Run now
Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室 (HTML5) HTML Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Download Run now
Collision Lab 碰撞實驗室 Flash Ütközések (légkorong) Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML Színlátás (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java Színlátás Download Run now
Concentration_濃度 (HTML5) HTML Koncentráció (HTML5) Download Run now
Concentration 濃度 Java Koncentráció Download Run now
導電度 Java Vezetőképesség Download Run now
Coulomb's Law_庫侖定律 (HTML5) HTML Coulomb-törvény (HTML5) Download Run now
雙位能井與共價鍵 Java Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash Görbeillesztés Download Run now
Davisson-Germer 實驗(經典電子波動實驗) Java Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Download Run now
Density 密度 Flash Sűrűség Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈 Java Neoncsövek & más kisülési lámpák Download Run now
飲食與運動 Java Táplálkozás és testmozgás Download Run now
電場 Java Töltésmozgás gumiszobában Download Run now
電場曲棍球 Java Elektromos hoki Download Run now
Energy Forms and Changes_能量形式與轉化 (HTML5) HTML Energiafajták átalakítása (HTML5) Download Run now
能量形式與轉化 Java Energiafajták átalakítása Download Run now
能量滑板競技場 Java Energia Gördeszkapark Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) Download Run now
能量滑板競技場:基礎 Java Energia Gördeszkapark - alapok Download Run now
Equality Explorer_探索等式 (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics_探索等式:基礎 (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat: alapok (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables_探索等式:兩個變數 (HTML5) HTML Egyenlőségvizsgálat: két változó (HTML5) Download Run now
繪出方程式 Flash Másodfokú polinomrajzoló Download Run now
估計 Flash Becslés Download Run now
Expression Exchange_代數的表示法 (HTML5) HTML Jelcserés számadás (HTML5) Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java Faraday elektromágneses laboratóriuma Download Run now
Faraday's Law_法拉第定律 (HTML5) HTML Faraday indukciós törvénye (HTML5) Download Run now
法拉第定律 Flash Faraday indukciós törvénye Download Run now
液體的流動與壓力 Java Folyadéknyomás & folyadékáramlás Download Run now
一維空間的作用力 Java Erők 1 dimenzióban Download Run now
力與運動 Java Erők és mozgás Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML Erők és mozgás - alapok (HTML5) Download Run now
力量和運動:基本概念 Java Erők és mozgás - alapok Download Run now
Fourier: Making Waves 傅力葉:與波共舞 Java Fourier: hullám-LEGO Download Run now
Fraction Matcher_分數的比較 (HTML5) HTML Törtegyeztető (HTML5) Download Run now
分數配對(Fraction Matcher) Java Törtfejtő fejtörő Download Run now
分數的介紹 Java Törtelőkészítő (törtek - alapok) Download Run now
Friction_摩擦 (HTML5) HTML Súrlódás (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash Súrlódás Download Run now
Function Builder_函數 (HTML5) HTML Függvényépítő (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics_函數:基礎 (HTML5) HTML Függvényépítő - alapok (HTML5) Download Run now
氣體特性 Java Gáztulajdonságok Download Run now
Gene Expression Essentials_基因表現--基本入門 (HTML5) HTML Génkifejeződés - alapok (HTML5) Download Run now
基因表現-基本入門 Java Génkifejeződés - alapok Download Run now
基因機器: 乳糖操縱組 Java Géngép: a lac-operon Download Run now
發電機 Java Generátor Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash Optika: gyűjtőlencse Download Run now
冰川 Java Gleccserek Download Run now
Graphing Lines_描繪所有直線 (HTML5) HTML Egyenesek ábrázolása (HTML5) Download Run now
描繪所有直線 Java Egyenesek ábrázolása Download Run now
Graphing Quadratics_繪製二次曲線 (HTML5) HTML Másodfokú polinomrajzoló (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept_圖形的斜率與截距 (HTML5) HTML Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java Tömegvonzás és keringési pályák Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML Tömegvonzás Labor (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab 萬有引力實驗室 Java Tömegvonzás Download Run now
溫室效應 Java Üvegházhatás Download Run now
Hooke's Law_虎克定律 (HTML5) HTML Hooke-törvény (HTML5) Download Run now
氫原子的模型 Java Hidrogénatom-modellek Download Run now
Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量 (HTML5) HTML Atomtömeg és izotópok (HTML5) Download Run now
同位素與原子量 Java Izotópok és atomtömeg Download Run now
John Travoltage_約翰屈伏塔 (HTML5) HTML John T.R.A. Volta (HTML5) Download Run now
瓢蟲在二維空間移動 Java Katicaidomítás 2 dimenzióban Download Run now
雷射 Java Lézerek Download Run now
Least-Squares Regression_最小平方法迴歸 (HTML5) HTML Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) Download Run now
月球登陸器 Flash Holdraszállás (játék) Download Run now
磁鐵和指南針 Java Mágnesrúd és tájoló Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java Mágnesrúd és elektromágnes Download Run now
Make a Ten_湊到 10 (HTML5) HTML Egészítsd ki 10-re (HTML5) Download Run now
Masses and Springs_質量與彈簧 (HTML5) HTML Rugólabor (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics_質量與彈簧:基礎 (HTML5) HTML Rugólabor - alapok (HTML5) Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash Rugólabor Download Run now
迷宮遊戲 Java Labirintus játék Download Run now
薄膜通道 Java Membráncsatornák Download Run now
Microwaves 微波 Java Mikrohullámok Download Run now
Molarity_莫耳濃度 (HTML5) HTML Molaritás (HTML5) Download Run now
莫耳濃度 Java Molaritás Download Run now
分子馬達 Java Molekuláris motorok Download Run now
Molecule Polarity_分子的極性 (HTML5) HTML Molekulák polaritása (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity 分子極性 Java Molekulák polaritása Download Run now
Molecules and Light_分子與光 (HTML5) HTML Molekulák és a fény (HTML5) Download Run now
Molecules and Light 分子與光 Java Molekulák és a fény Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML Molekulaalakok (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes 分子形狀 Java Molekulaalakok Download Run now
Molecule Shapes: Basics_分子形狀:基礎 (HTML5) HTML Molekulaalakok - alapok (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics 分子的形狀:基礎篇 Java Molekulaalakok - alapok Download Run now
二維移動 Java Mozgás 2 dimenzióban Download Run now
旅人 Java Mozgó ember Download Run now
簡化的磁共振造影MRI Java MRI & NMR Download Run now
我的太陽系 Flash Az én naprendszerem Download Run now
Natrual Selection 天擇 Java Természetes kiválasztódás Download Run now
Neuron_神經元 (HTML5) HTML Neuron működése (HTML5) Download Run now
Neuron 神經元 Java Neuron működése Download Run now
Normal Modes 正規振態 Flash Normál módusok Download Run now
原子分裂 Java Maghasadás Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML Ohm-törvény (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash Ohm-törvény Download Run now
光量子控制 Java Optikai kvantumvezérlés Download Run now
光學鑷子及應用 Java Optikai csipesz & alkalmazásai Download Run now
Pendulum Lab_鐘擺實驗室 (HTML5) HTML Ingalabor (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Ingalabor Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java Fotoeffektus Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML pH skála (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java pH-skála Download Run now
pH Scale: Basics_酸鹼性:基礎 (HTML5) HTML pH-skála - alapok (HTML5) Download Run now
板塊構造論 Java Lemeztektonika Download Run now
Plinko Probability_二項分佈彈珠台機率 (HTML5) HTML Galton-deszka (HTML5) Download Run now
二項分佈彈珠台機率 Flash Galton-deszka Download Run now
Projectile Motion_拋射運動 (HTML5) HTML Ágyúgolyó futam (HTML5) Download Run now
拋物線運動 Flash Ágyúgolyó futam Download Run now
Proportion Playground_比例遊樂場 (HTML5) HTML Arányjáték (HTML5) Download Run now
量子穿隧效應與波包 Java Alagúthatás és hullámcsomagok Download Run now
量子波干涉 Java Kvantumhullám-interferencia Download Run now
電荷輻射 Flash Sugárzó töltés Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java Radiometrikus kormeghatározás Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields 無線電波與電磁場 Java Rádióhullámok Download Run now
斜坡:力與運動 Java Lejtő: erők és mozgás Download Run now
Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物 (HTML5) HTML Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的 Java Reaktánsok, termékek és maradékok Download Run now
Reactions & Rates 化學反應和反應速率 Java Reakciók: sebesség & egyensúly Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML Vezeték ellenállása (HTML5) Download Run now
電線的電阻 Flash Vezeték ellenállása Download Run now
共振 Flash Rezonancia Download Run now
可逆反應 Java Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Download Run now
旋轉的瓢蟲 Java Fordulj egyet, Katica! Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML Rutherford-szórás (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering 拉塞福散射實驗 Java Rutherford-szórás Download Run now
自驅式粒子模型(DSWeb) Java Önjáró részecskék modellezése Download Run now
半導體 Java Félvezetők Download Run now
信號電路 Java Elektromos jel vezetékben Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java Sók és oldhatóság Download Run now
聲波 Java Hang Download Run now
States of Matter_物質三態 (HTML5) HTML Halmazállapotok (HTML5) Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java Halmazállapotok Download Run now
States of Matter: Basics_物質三態:基礎 (HTML5) HTML Halmazállapotok - alapok (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java Halmazállapotok - alapok Download Run now
Stern-Gerlach(自旋量子化)實驗 Flash Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Download Run now
DNA (去氧核糖核酸)伸展 Java A DNS kinyújtása Download Run now
Sugar and Salt Solutions 糖與鹽水溶液 Java Cukor- és sóoldatok Download Run now
斜坡 Java A lejtő Download Run now
力矩 Java Forgatónyomaték Download Run now
John Travoltage Java John T.R.A. Volta Download Run now
Trig Tour_三角函數之旅 (HTML5) HTML Szögfüggvények (HTML5) Download Run now
Under Pressure_壓力之下 (HTML5) HTML Nyomás alatt (HTML5) Download Run now
壓力之下(Under Pressure) Java Nyomás alatt Download Run now
Unit Rates_單位比例 (HTML5) HTML Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) Download Run now
向量加法 Flash Vektorösszeadás Download Run now
Wave Interference_波的干涉 (HTML5) HTML Hullámok interferenciája (HTML5) Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java Hullámok interferenciája Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) Download Run now
繩波 Flash Hullámzó gyöngyfüzér Download Run now

教學尚未被譯為 匈牙利語

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學