עברית (希伯来语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML תמיסות חומצה-בסיס (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java תמיסות חומצה-בסיס Download Run now
Alpha衰变 Java דעיכת אלפא Download Run now
区域建造者 (HTML5) HTML בונה שטחים (HTML5) Download Run now
四则运算 (HTML5) HTML חשבון (HTML5) Download Run now
算术 Flash חשבון Download Run now
原子间相互作用 Java אינטראקציות בין אטומים Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML פעולת איזון (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java פעולת איזון Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML איזון משוואות כימיות (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java איזון משוואות כימיות Download Run now
气球和静电 Java בלונים וחשמל סטטי Download Run now
气球和浮力 Java בלונים וציפה Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML בלונים וחשמל סטטי (HTML5) Download Run now
能带结构 Java מבנה פסים Download Run now
电池-电阻电路 Java מעגל סוללה-נגד Download Run now
电池电压 Java מתח סוללה Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML מעבדת חוק בר (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java מעבדת חוק בר Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML שבירת אור (HTML5) Download Run now
折射定律 Java שבירת אור Download Run now
Beta衰变 Java דעיכת בטא Download Run now
黑体辐射 Flash ספטרום של גוף שחור Download Run now
量子束缚态 Java מצבים קוונטיים קשורים Download Run now
建立一个分数 Java בנה שבר Download Run now
建立分子模型 Java בנה מולקולה Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML הרכב אטום (HTML5) Download Run now
原子模型 Java הרכב אטום Download Run now
浮力 Flash כושר ציפה Download Run now
积分 Flash תצוגת גרפים בחשבון דיפרנציאלי Download Run now
电容器实验 Java מעבדת קבלים Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML מעבדת קבלים: בסיסי (HTML5) Download Run now
电荷与电场 Flash מטענים ושדות Download Run now
电路实验(直流和交流) Java קיט לבניית מעגל (זרם ישיר וזרם חילופין) Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
电路实验(仅直流) Java קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
碰撞实验室 Flash מעבדת התנגשות Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML ראיית צבע (HTML5) Download Run now
光的混合 Java ראיית צבעים Download Run now
浓度 (HTML5) HTML ריכוז (HTML5) Download Run now
浓度 Java ריכוז Download Run now
物体导电性能实验 Java מוליכות Download Run now
双井和共价键 Java בורות כפולים וקשרים קוולנטיים Download Run now
曲线拟合 Flash התאמת עקומות Download Run now
戴维森、杰默:电子衍射 Java דוידסון-גרמר: פיזור אלקטרונים Download Run now
密度 Flash צפיפות Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java מנורות נאון & נורות פריקה אחרות Download Run now
饮食与运动 Java מזון ופעילות גופנית Download Run now
电场、电荷 Java שדה חשמלי Download Run now
电荷曲棍球 Java הוקי חשמלי - נגזר מעבודתה של רות חבאי Download Run now
能量的形式和转换 (HTML5) HTML צורות ומעברי אנרגיה (HTML5) Download Run now
能量的形式和转换 Java צורות ומעברי אנרגיה Download Run now
能量滑板竞技场 Java פארק שעשועים: אנרגיה Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML פארק אנרגית גלישה: בסיסי (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java פארק השעשועים: אנרגיה בסיסי Download Run now
函数图像 Flash מציג גרפים - משוואה ריבועית Download Run now
估计 Flash הערכה Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java מעבדת האלקטרומגנטיות של פרדיי Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML חוק פאראדיי (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash חוק פראדי Download Run now
液体的流动与压力 Java לחץ נוזלים וזרימה Download Run now
一维空间的作用力 Java כוחות בממד אחד Download Run now
力和运动 Java כוחות ותנועה Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML כוחות ותנועה: הבסיס (HTML5) Download Run now
力和运动:基础 Java כוחות ותנועה: הבסיס Download Run now
傅里叶:生成波 Java פוריה: עושים גלים Download Run now
分数配对 (HTML5) HTML התאמת שברים (HTML5) Download Run now
分数匹配器 Java התאמת שברים Download Run now
分数介绍 Java מבוא לשברים Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML חיכוך (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash חיכוך Download Run now
气体属性 Java מאפייני גז Download Run now
基因表达基础 (HTML5) HTML ביטוי גנים - יסודות (HTML5) Download Run now
基因表达 - 基础入门 Java ביטוי גנים - יסודות Download Run now
基因合成机:乳糖操纵子 Java מכונת הגנים: אופרון הלקטוז Download Run now
发电机 Java מחולל Download Run now
几何光学 Flash אופטיקה גאומטרית Download Run now
冰川 Java קרחונים Download Run now
直线图形 (HTML5) HTML ציר הגרפים (HTML5) Download Run now
直线图形 Java ציר הגרפים Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML כבידה ומסלולים (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java כבידה ומסלולים Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML מעבדת כוח הכבידה (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java מעבדת כוח כבידה Download Run now
温室效应 Java אפקט החממה Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML חוק הוק (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java מודלים של אטום המימן Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML איזוטופים ומסה אטומית (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java איזוטופים ומסה אטומית Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML ג'ון טרוולטאז' (HTML5) Download Run now
瓢虫在平面上运动 Java תנועה דו-מימדית של חיפושית Download Run now
激光器 Java לייזרים Download Run now
一次线性函数的拟合 (HTML5) HTML שיטת הריבועים הפחותים (HTML5) Download Run now
月球登陆器 Flash נחתת ירח Download Run now
磁体和指南针 Java מגנט ומצפן Download Run now
磁场和电流磁效应 Java מגנטים ואלקטרומגנטים Download Run now
重物和弹簧 Flash מסות וקפיצים Download Run now
迷宫小游戏 Java משחק המבוך Download Run now
膜通道 Java תעלות ממברנליות Download Run now
微波 Java מיקרוגלים Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML מולריות (HTML5) Download Run now
摩尔浓度 Java מולריות Download Run now
分子马达 Java מנועים מולקיולרים Download Run now
分子极性 (HTML5) HTML קוטביות מולקולרית (HTML5) Download Run now
分子极性 Java קוטביות מולקולרית Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML מולקולות ואור (HTML5) Download Run now
分子和光 Java מולקולות ואור Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML צורות מולקולה (HTML5) Download Run now
分子形状 Java צורות מולקולה Download Run now
分子形状:基础 (HTML5) HTML צורות של מולקולות: בסיסי (HTML5) Download Run now
分子形状:基本要素 Java Molecule Shapes: Basics Download Run now
平面运动 Java תנועה דו מימדית Download Run now
运动图像 Java האדם בתנועה Download Run now
简化的核磁共振NMR Java MRI פשוט Download Run now
太阳系系统 Flash מערכת השמש שלי Download Run now
自然选择(物竞天择) Java ברירה טבעית Download Run now
神经元 (HTML5) HTML תא עצב (HTML5) Download Run now
神经元 Java תא עצב Download Run now
标准振荡 Flash מצבים נורמלים Download Run now
核裂变 Java ביקוע גרעיני Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML חוק אוהם (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash חוק אוהם Download Run now
光学镊子与应用 Java פינצטה אופטית ואפליקציות Download Run now
单摆实验 Flash מעבדת מטוטלת Download Run now
光电效应 Java האפקט הפוטואלקטרי Download Run now
PH值 (HTML5) HTML סולם pH (HTML5) Download Run now
PH值 Java סולם pH Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML סולם pH: בסיסי (HTML5) Download Run now
板块构造论 Java תזוזת יבשות Download Run now
二项分布弹珠台机率 Flash ההתפלגות סטנדרטית Download Run now
抛体运动 Flash שיגור Download Run now
量子隧道与波包 Java אפקט המנהור וחבילות גלים Download Run now
量子波干涉 Java התאבכות גל קוונטי Download Run now
电荷辐射 Flash מטען קורן Download Run now
放射线定年游戏 Java משחק תארוך רדיואקטיבי Download Run now
无线电波与电磁场 Java גלי רדיו ושדות אלקטרומגנטיים Download Run now
斜坡:力与运动 Java הגדל את הכוחות והתנועה Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML מגיבים, תוצרים ושאריות (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java מגיבים, תוצרים ושאריות Download Run now
化学反应平衡 Java תגובות וקצבים Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML התנגדות בתיל (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash התנגדות בתיל Download Run now
共振 Flash תהודה Download Run now
可逆反应 Java תגובות הפיכות Download Run now
旋转的瓢虫 Java סיבוב חיפושית Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML פיזור ראתרפורד (HTML5) Download Run now
卢瑟福散射 Java פיזור ראתרפורד Download Run now
自驱式粒子模型 Java מודל תנועה עצמית של חלקיקים Download Run now
半导体 Java מוליכים למחצה Download Run now
信号电路 Java מעגל זרם Download Run now
盐类和溶解度 Java מלחים ומסיסות Download Run now
声音 Java גלי קול Download Run now
物质状态 Java מצבי צבירה Download Run now
物质的基本形态 Java מצבי צבירה: בסיס Download Run now
(自旋量子化)实验 Flash ניסוי שטרן-גרלך Download Run now
拉伸DNA Java מתיחת ד.נ.א Download Run now
糖和盐溶液 Java תמיסות מלח וסוכר Download Run now
斜面 Java מדרון משופע Download Run now
力矩 Java מומנט סיבוב Download Run now
静电电压 Java Travoltage Download Run now
三角函数之旅 (HTML5) HTML סיור טריגו (HTML5) Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML תחת לחץ (HTML5) Download Run now
减压 Java תחת לחץ Download Run now
矢量叠加 Flash חיבור וקטורים Download Run now
水波干涉 Java התאבכות גלים Download Run now
绳波 (HTML5) HTML גלים על מיתר (HTML5) Download Run now
绳波 Flash גלים על מיתר Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 希伯来语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.