עברית (Židovski)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML תמיסות חומצה-בסיס (HTML5) Download Run now
- Java תמיסות חומצה-בסיס Download Run now
Alfa raspad Java דעיכת אלפא Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML בונה שטחים (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML חשבון (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash חשבון Download Run now
Interakcije između atoma (HTML5) HTML אינטראקציות בין אטומים (HTML5) Download Run now
Međudjelovanje atoma Java אינטראקציות בין אטומים Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML פעולת איזון (HTML5) Download Run now
- Java פעולת איזון Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML איזון משוואות כימיות (HTML5) Download Run now
- Java איזון משוואות כימיות Download Run now
Statički elektricitet Java בלונים וחשמל סטטי Download Run now
Plinski Zakoni Java בלונים וציפה Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML בלונים וחשמל סטטי (HTML5) Download Run now
Struktura Vrpci Java מבנה פסים Download Run now
Jednostavni strujni krug Java מעגל סוללה-נגד Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java מתח סוללה Download Run now
- HTML מעבדת חוק בר (HTML5) Download Run now
- Java מעבדת חוק בר Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML שבירת אור (HTML5) Download Run now
- Java שבירת אור Download Run now
Beta Decay Java דעיכת בטא Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML ספקטרום של גוף שחור (HTML5) Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash ספטרום של גוף שחור Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java מצבים קוונטיים קשורים Download Run now
Složi razlomak Java בנה שבר Download Run now
sastavi molekulu Java בנה מולקולה Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML הרכב אטום (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java הרכב אטום Download Run now
density-and-buoyancy Flash כושר ציפה Download Run now
- Flash תצוגת גרפים בחשבון דיפרנציאלי Download Run now
Kondenzatori Java מעבדת קבלים Download Run now
- HTML מעבדת קבלים: בסיסי (HTML5) Download Run now
- HTML מטענים ושדות (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash מטענים ושדות Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java קיט לבניית מעגל (זרם ישיר וזרם חילופין) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML בניית מעגל חשמלי: DC (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML ערכת בניית מעגל חשמלי: DC - מעבדה וירטואלית (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
- Flash מעבדת התנגשות Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML ראיית צבע (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java ראיית צבעים Download Run now
- HTML ריכוז (HTML5) Download Run now
- Java ריכוז Download Run now
Vodljivost Java מוליכות Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML חוק קולון (HTML5) Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java בורות כפולים וקשרים קוולנטיים Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash התאמת עקומות Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java דוידסון-גרמר: פיזור אלקטרונים Download Run now
Gustoća Flash צפיפות Download Run now
- HTML פעפוע (HTML5) Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java מנורות נאון & נורות פריקה אחרות Download Run now
- Java מזון ופעילות גופנית Download Run now
Električno polje naboja Java שדה חשמלי Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java הוקי חשמלי - נגזר מעבודתה של רות חבאי Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML צורות ומעברי אנרגיה (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java צורות ומעברי אנרגיה Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java פארק שעשועים: אנרגיה Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML פארק אנרגית גלישה: בסיסי (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java פארק השעשועים: אנרגיה בסיסי Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash מציג גרפים - משוואה ריבועית Download Run now
Procjena Flash הערכה Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML שיוויון ביטויים מתמטיים (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java מעבדת האלקטרומגנטיות של פרדיי Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML חוק פאראדיי (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash חוק פראדי Download Run now
- Java לחץ נוזלים וזרימה Download Run now
Koncept sile Java כוחות בממד אחד Download Run now
Forces and Motion Java כוחות ותנועה Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML כוחות ותנועה: הבסיס (HTML5) Download Run now
- Java כוחות ותנועה: הבסיס Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java פוריה: עושים גלים Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML התאמת שברים (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java התאמת שברים Download Run now
Uvod u razlomke Java מבוא לשברים Download Run now
Trenje (HTML5) HTML חיכוך (HTML5) Download Run now
Trenje Flash חיכוך Download Run now
Plinovi - uvod (HTML5) HTML גזים מבוא (HTML5) Download Run now
- HTML תכונות גזים (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java מאפייני גז Download Run now
- HTML ביטוי גנים - יסודות (HTML5) Download Run now
- Java ביטוי גנים - יסודות Download Run now
- Java מכונת הגנים: אופרון הלקטוז Download Run now
Generator Java מחולל Download Run now
Optička Klupa Flash אופטיקה גאומטרית Download Run now
Ledanjaci Java קרחונים Download Run now
- HTML ציר הגרפים (HTML5) Download Run now
Crtanje pravaca Java ציר הגרפים Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML כבידה ומסלולים (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java כבידה ומסלולים Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML מעבדת כוח הכבידה (HTML5) Download Run now
- Java מעבדת כוח כבידה Download Run now
Istraži gravitaciju: Osnove (HTML5) HTML מעבדת כוח הכבידה: בסיס (HTML5) Download Run now
Učinak staklenika Java אפקט החממה Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML חוק הוק (HTML5) Download Run now
Model Atoma Vodika Java מודלים של אטום המימן Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML איזוטופים ומסה אטומית (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java איזוטופים ומסה אטומית Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML ג'ון טרוולטאז' (HTML5) Download Run now
- Java תנועה דו-מימדית של חיפושית Download Run now
Laseri Java לייזרים Download Run now
- HTML שיטת הריבועים הפחותים (HTML5) Download Run now
Mjesečeva sonda Flash נחתת ירח Download Run now
Magnet i Kompas Java מגנט ומצפן Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java מגנטים ואלקטרומגנטים Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML משקולות וקפיצים (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnovno (HTML5) HTML משקולות וקפיצים: בסיס (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash מסות וקפיצים Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java משחק המבוך Download Run now
- Java תעלות ממברנליות Download Run now
Mikrovalovi Java מיקרוגלים Download Run now
- HTML מולריות (HTML5) Download Run now
- Java מולריות Download Run now
Djelovanje enzima Java מנועים מולקיולרים Download Run now
- HTML קוטביות מולקולרית (HTML5) Download Run now
- Java קוטביות מולקולרית Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML מולקולות ואור (HTML5) Download Run now
- Java מולקולות ואור Download Run now
- HTML צורות מולקולה (HTML5) Download Run now
- Java צורות מולקולה Download Run now
- HTML צורות של מולקולות: בסיסי (HTML5) Download Run now
- Java Molecule Shapes: Basics Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java תנועה דו מימדית Download Run now
Gibanje Java האדם בתנועה Download Run now
Shema MRI Java MRI פשוט Download Run now
Solarni sustavi Flash מערכת השמש שלי Download Run now
- Java ברירה טבעית Download Run now
- HTML תא עצב (HTML5) Download Run now
- Java תא עצב Download Run now
- Flash מצבים נורמלים Download Run now
Nuklearna fisija Java ביקוע גרעיני Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML חוק אוהם (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash חוק אוהם Download Run now
Optička pinceta i primjene Java פינצטה אופטית ואפליקציות Download Run now
pendulum-lab Flash מעבדת מטוטלת Download Run now
Fotoelektrični efekt Java האפקט הפוטואלקטרי Download Run now
pH skala (HTML5) HTML סולם pH (HTML5) Download Run now
pH Java סולם pH Download Run now
- HTML סולם pH: בסיסי (HTML5) Download Run now
- Java תזוזת יבשות Download Run now
- HTML הסתברות פלינקו (HTML5) Download Run now
Pascalov trokut Flash ההתפלגות סטנדרטית Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML תנועת קליע (HTML5) Download Run now
Gibanje projektila Flash שיגור Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java אפקט המנהור וחבילות גלים Download Run now
Kvantna interferencija valova Java התאבכות גל קוונטי Download Run now
- Flash מטען קורן Download Run now
Radioactive Dating Game Java משחק תארוך רדיואקטיבי Download Run now
Radio Valovi Java גלי רדיו ושדות אלקטרומגנטיים Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java הגדל את הכוחות והתנועה Download Run now
- HTML מגיבים, תוצרים ושאריות (HTML5) Download Run now
- Java מגיבים, תוצרים ושאריות Download Run now
Brzina reakcija Java תגובות וקצבים Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML התנגדות בתיל (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash התנגדות בתיל Download Run now
- Flash תהודה Download Run now
Reverzibilan proces Java תגובות הפיכות Download Run now
Luna park za bube i žohare Java סיבוב חיפושית Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML פיזור ראתרפורד (HTML5) Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java פיזור ראתרפורד Download Run now
- Java מודל תנועה עצמית של חלקיקים Download Run now
Poluvodiči Java מוליכים למחצה Download Run now
Struja i signal Java מעגל זרם Download Run now
Soli i njihova topljivost Java מלחים ומסיסות Download Run now
Zvuk Java גלי קול Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML מצבי צבירה (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java מצבי צבירה Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML מצבי צבירה: בסיס (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java מצבי צבירה: בסיס Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash ניסוי שטרן-גרלך Download Run now
Ispravljanje DNA Java מתיחת ד.נ.א Download Run now
Otopine šećera i soli Java תמיסות מלח וסוכר Download Run now
Tijelo na kosini Java מדרון משופע Download Run now
Moment sile Java מומנט סיבוב Download Run now
Johntra Volta Java Travoltage Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML סיור טריגו (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML תחת לחץ (HTML5) Download Run now
- Java תחת לחץ Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML חיבור וקטורים (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash חיבור וקטורים Download Run now
Zbrajanje vektora: jednadžbe (HTML5) HTML חיבור וקטורים: משוואות (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML הפרעת גלים (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java התאבכות גלים Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML גלים על מיתר (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash גלים על מיתר Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML גלים מבוא (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Židovski

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.