עברית (Hebreo)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML תמיסות חומצה-בסיס (HTML5) Download Run now
Soluciones Ácido-Base Java תמיסות חומצה-בסיס Download Run now
Radiación Alfa Java דעיכת אלפא Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML בונה שטחים (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML חשבון (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash חשבון Download Run now
Interacciones Atomicas Java אינטראקציות בין אטומים Download Run now
Ley de equilibrio (HTML5) HTML פעולת איזון (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java פעולת איזון Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML איזון משוואות כימיות (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java איזון משוואות כימיות Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java בלונים וחשמל סטטי Download Run now
Globos y flotación Java בלונים וציפה Download Run now
Globos y electricidad estática (HTML5) HTML בלונים וחשמל סטטי (HTML5) Download Run now
Estructura de Bandas Java מבנה פסים Download Run now
Ley de Ohm Java מעגל סוללה-נגד Download Run now
Voltaje de batería Java מתח סוללה Download Run now
Laboratorio de la ley de Beer (HTML5) HTML מעבדת חוק בר (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java מעבדת חוק בר Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML שבירת אור (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java שבירת אור Download Run now
Desintegración Beta Java דעיכת בטא Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash ספטרום של גוף שחור Download Run now
Estados Ligados Cuánticos Java מצבים קוונטיים קשורים Download Run now
Crear una fracción Java בנה שבר Download Run now
Construye una molécula Java בנה מולקולה Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML הרכב אטום (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java הרכב אטום Download Run now
Flotabilidad Flash כושר ציפה Download Run now
Graficador de Cálculo Flash תצוגת גרפים בחשבון דיפרנציאלי Download Run now
Laboratorio de capacitores Java מעבדת קבלים Download Run now
Laboratorio de condensadores: conceptos básicos (HTML5) HTML מעבדת קבלים: בסיסי (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash מטענים ושדות Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java קיט לבניית מעגל (זרם ישיר וזרם חילופין) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash מעבדת התנגשות Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML ראיית צבע (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java ראיית צבעים Download Run now
Concentración (HTML5) HTML ריכוז (HTML5) Download Run now
Concentración Java ריכוז Download Run now
Conductividad Java מוליכות Download Run now
Pozos Dobles y Enlaces Covalentes Java בורות כפולים וקשרים קוולנטיים Download Run now
Ajustando la Curva Flash התאמת עקומות Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java דוידסון-גרמר: פיזור אלקטרונים Download Run now
Densidad Flash צפיפות Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java מנורות נאון & נורות פריקה אחרות Download Run now
Comida y Ejercicio Java מזון ופעילות גופנית Download Run now
campo e Java שדה חשמלי Download Run now
Hockey Electrico Java הוקי חשמלי - נגזר מעבודתה של רות חבאי Download Run now
Cambios y Formas de Energías (HTML5) HTML צורות ומעברי אנרגיה (HTML5) Download Run now
Cambios y formas de energías Java צורות ומעברי אנרגיה Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java פארק שעשועים: אנרגיה Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML פארק אנרגית גלישה: בסיסי (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java פארק השעשועים: אנרגיה בסיסי Download Run now
equation-grapher Flash מציג גרפים - משוואה ריבועית Download Run now
Estimación Flash הערכה Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java מעבדת האלקטרומגנטיות של פרדיי Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML חוק פאראדיי (HTML5) Download Run now
Leyes de Faraday Flash חוק פראדי Download Run now
Presión del fluido y flujo Java לחץ נוזלים וזרימה Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java כוחות בממד אחד Download Run now
Fuerzas y movimiento Java כוחות ותנועה Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML כוחות ותנועה: הבסיס (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java כוחות ותנועה: הבסיס Download Run now
Fourier: Fabricacion de Ondas Java פוריה: עושים גלים Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML התאמת שברים (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java התאמת שברים Download Run now
Introducción a las fracciones Java מבוא לשברים Download Run now
Fricción (HTML5) HTML חיכוך (HTML5) Download Run now
Fricción Flash חיכוך Download Run now
Propiedades del gas Java מאפייני גז Download Run now
Expresión génica - Fundamentos (HTML5) HTML ביטוי גנים - יסודות (HTML5) Download Run now
Expresión génica - Fundamentos Java ביטוי גנים - יסודות Download Run now
La Máquina de Genes: El Operón Lac Java מכונת הגנים: אופרון הלקטוז Download Run now
Generador Java מחולל Download Run now
geometric-optics Flash אופטיקה גאומטרית Download Run now
Glaciares Java קרחונים Download Run now
Graficando Rectas (HTML5) HTML ציר הגרפים (HTML5) Download Run now
Dibujando líneas Java ציר הגרפים Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML כבידה ומסלולים (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java כבידה ומסלולים Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML מעבדת כוח הכבידה (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java מעבדת כוח כבידה Download Run now
El Efecto de Invernadero Java אפקט החממה Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML חוק הוק (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo del Hidrógeno Java מודלים של אטום המימן Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML איזוטופים ומסה אטומית (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java איזוטופים ומסה אטומית Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML ג'ון טרוולטאז' (HTML5) Download Run now
Movimiento de Mariquita en 2D Java תנועה דו-מימדית של חיפושית Download Run now
Lasers Java לייזרים Download Run now
Regresión de mínimos cuadrados  (HTML5) HTML שיטת הריבועים הפחותים (HTML5) Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash נחתת ירח Download Run now
Imán y Brújula Java מגנט ומצפן Download Run now
Imanes y Electroimanes Java מגנטים ואלקטרומגנטים Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash מסות וקפיצים Download Run now
Juego de Laberinto Java משחק המבוך Download Run now
Canales de Membrana Java תעלות ממברנליות Download Run now
Microondas Java מיקרוגלים Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML מולריות (HTML5) Download Run now
Molaridad Java מולריות Download Run now
Motores Moleculares Java מנועים מולקיולרים Download Run now
Polaridad de la Molécula (HTML5) HTML קוטביות מולקולרית (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java קוטביות מולקולרית Download Run now
Moléculas y luz (HTML5) HTML מולקולות ואור (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java מולקולות ואור Download Run now
Forma de la Molécula (HTML5) HTML צורות מולקולה (HTML5) Download Run now
Forma de la Molécula Java צורות מולקולה Download Run now
Formas de la molécula: Conceptos básicos (HTML5) HTML צורות של מולקולות: בסיסי (HTML5) Download Run now
Formas de la Molécula: Básico Java Molecule Shapes: Basics Download Run now
PhET Movimiento2D Java תנועה דו מימדית Download Run now
El Hombre Móvil Java האדם בתנועה Download Run now
MRI Simplificado Java MRI פשוט Download Run now
Mi Sistema Solar Flash מערכת השמש שלי Download Run now
Selección Natural Java ברירה טבעית Download Run now
Neurona (HTML5) HTML תא עצב (HTML5) Download Run now
Neurona Java תא עצב Download Run now
Frecuencias resonantes. Flash מצבים נורמלים Download Run now
Fisión Nuclear Java ביקוע גרעיני Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML חוק אוהם (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash חוק אוהם Download Run now
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones Java פינצטה אופטית ואפליקציות Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash מעבדת מטוטלת Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java האפקט הפוטואלקטרי Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML סולם pH (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java סולם pH Download Run now
Escala pH: básicos (HTML5) HTML סולם pH: בסיסי (HTML5) Download Run now
Tectónica de placas Java תזוזת יבשות Download Run now
Plinko-Probabilidad Flash ההתפלגות סטנדרטית Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash שיגור Download Run now
Penetración Mecánico-Cuántica y Paquete de Ondas Java אפקט המנהור וחבילות גלים Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java התאבכות גל קוונטי Download Run now
Carga Radiante Flash מטען קורן Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java משחק תארוך רדיואקטיבי Download Run now
Ondas del radio Java גלי רדיו ושדות אלקטרומגנטיים Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java הגדל את הכוחות והתנועה Download Run now
Reactivos, productos y excedentes (HTML5) HTML מגיבים, תוצרים ושאריות (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java מגיבים, תוצרים ושאריות Download Run now
Velocidades de reacción Java תגובות וקצבים Download Run now
Resistencia en un alambre (HTML5) HTML התנגדות בתיל (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash התנגדות בתיל Download Run now
Resonancia Flash תהודה Download Run now
Reacciones reversibles Java תגובות הפיכות Download Run now
Revolución Mariquita Java סיבוב חיפושית Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML פיזור ראתרפורד (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java פיזור ראתרפורד Download Run now
Modelo de Partículas Auto-impulsadas (DSWeb) Java מודל תנועה עצמית של חלקיקים Download Run now
Semiconductores Java מוליכים למחצה Download Run now
Señal de Circuito Java מעגל זרם Download Run now
Sales y Solubilidad Java מלחים ומסיסות Download Run now
Ondas Acusticas Java גלי קול Download Run now
Estados de la Materia Java מצבי צבירה Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java מצבי צבירה: בסיס Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash ניסוי שטרן-גרלך Download Run now
Estirar la DNA Java מתיחת ד.נ.א Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java תמיסות מלח וסוכר Download Run now
La Rampa Java מדרון משופע Download Run now
Torsión Java מומנט סיבוב Download Run now
Travoltaje Java Travoltage Download Run now
Tour trigonométrico (HTML5) HTML סיור טריגו (HTML5) Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML תחת לחץ (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java תחת לחץ Download Run now
Adición de Vectores Flash חיבור וקטורים Download Run now
Interferencia De la Onda Java התאבכות גלים Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML גלים על מיתר (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash גלים על מיתר Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Hebreo

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .