Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư

Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Phản ứng hoá học
 • Chất phản ứng giới hạn
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Phản ứng hoá học
 • Chất phản ứng giới hạn

Mô tả

Tự làm bánh sandwich và thử xem bạn có thể làm được bao nhiêu bánh với các thành phần khác nhau. Làm tương tự với các phản ứng hoá học. Thử xem bạn có thể tạo ra bao nhiêu sản phẩm với các lượng chất phản ứng khác nhau. Thử trò chơi để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về chất phản ứng, sản phẩm và chất dư. Bạn có thể lấy điểm tối đa trong mỗi màn không?

Mục tiêu học tập

 • Nhận biết sự bảo toàn nguyên tử trong các phản ứng hoá học.
 • Dùng thí dụ cụ thể thí dụ như làm sandwich để mô tả ý nghĩa của việc dùng chất phản ứng có giới hạn trong phản ứng hoá học.
 • Xác định chất phản ứng có giới hạn trong phản ứng hoá học.
 • Tiên đoán lượng sản phẩm và chất dư sau phản ứng dựa trên lượng chất phản ứng và tỷ số các phân tử trong phương trình phản ứng đã cân bằng.
 • Tiên đoán lượng chất phản ứng để có lượng sản phẩm và chất dư đã cho bằng cách dùng khái niệm chất phản ứng có giới hạn.
 • Dịch từ ngôn ngữ ký hiệu (công thức hoá học) sang cách biểu diễn vật chất (hình ảnh) dưới dạng phân tử.
Phiên bản 1.2.11

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Games Remote Lesson ideas Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THCS
K-5
THPT
UG-Intro
Từ xa
Bài tập
Hoá học
Toán
Vật lý
Reactants, Products, and Leftovers Activity 2: Limiting Reactants in Chemical Reactions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC
Lab
Bài tập
Thảo luận
Từ xa
Hoá học
Reactants, Products and Leftovers Activity 1: Intro to Chemical Reactions and Limiting Reactants Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
THCS
UG-Intro
Lab
Từ xa
Bài tập
Hoá học
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý
Reactants, Products, and Leftovers Review Activity: Limiting Reactants in Chemical Reactions Review Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Bài tập
Thảo luận
MC
Lab
Hoá học
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THCS
THPT
Khác Hoá học
Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Khoa học về trái đất
Vật lý
Hoá học
Sinh học
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Sinh học
Hoá học
Vật lý
Toán
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Vật lý
Toán
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5
THCS
Bài tập
Có hướng dẫn
Demo
Thảo luận
Lab
Toán
Hoá học
Thiên văn học
Vật lý
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López ĐH
K-5
THPT
THCS
UG-Adv
UG-Intro
Thảo luận
Bài tập
Vật lý
Hoá học
Thiên văn học
Toán
ESTEKIOMETRIA JARDUERA Carolina Moreno (Jaione Eizagirreren itzulpena) THPT Từ xa
Lab
Bài tập
Hoá học
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Sinh học
Vật lý
Hoá học
Stoichiometry for Remote Learning Remy Demont THPT Có hướng dẫn
Bài tập
Lab
Hoá học
Exploring Chemical Reactions and the Law of Conservation of Mass Lonny Villalobos, M.Ed. THCS Khác
Có hướng dẫn
Lab
Bài tập
Hoá học
Sandwich Stiochiometry Jessica Nichols THPT Lab
Bài tập
Hoá học
Student Guide for PhET - Reactants, Products and Leftovers in html5 Brian Libby THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Hoá học
High School Chemistry 1 level: Limiting reagents laura peck THPT Có hướng dẫn
Lab
Hoá học
Roteiro para estudo sobre Reagentes, Produtos e Excesso, utilizando o simulador virtual Gabriela Clemente Brito Saldanha e Ana Karine Portela Vasconcelos THPT Có hướng dẫn Hoá học
Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton DANILO JOSE F PINTO THPT Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Hoá học
Equations bilan de réaction Baudouin DILLMANN THCS Có hướng dẫn Hoá học
Moodle et PhetColorado Claude Divoux THPT Lab
MC
Có hướng dẫn
Hoá học
Vật lý
Investigación básica en estequiometría Carolina Molero THPT Lab
Bài tập
Hoá học

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Anh Tất cả English Download Run now Reactants, Products and Leftovers
Arabic Tất cả العربية Download Run now المتفاعلات، النواتج والمخلفات
Basque Tất cả Euskara Download Run now Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Reaktanti, produkti reakcije i viškovi
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Reagentes, Produtos e Excesso
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 反应物,生成物及未反应物
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物
Czech Tất cả čeština Download Run now Reaktanty, produkty a zbytky
Danish Tất cả Dansk Download Run now Reaktanter, produkter og rester
Do Thái Tất cả עברית Download Run now מגיבים, תוצרים ושאריות
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Reaktanden, Produkte und Überresten
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Reactivos, Productos e Sobrantes
Georgian Tất cả ქართული Download Run now რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 반응물, 생성물과 잔여물
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now अभिक्रियाओं,उत्पादों और शेष 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Reactanten, producten en resten
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Reaktánsok, termékek és maradékok
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Imoibreáin, Táirgí agus Fuílligh
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ಕಾರಕಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Реагент, өнімдер және қалдықтар
Khmer Tất cả Khmer Download Run now អង្គធាតុប្រតិករ ផលិតផល និង​សំណល់
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Reaģenti, produkti un atlikumi
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови
Marathi Tất cả मराठी Download Run now अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц
Nga Tất cả русский Download Run now Реагенты, продукты и оставшиеся компоненты
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 化学反応
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Reaktanter, produkter og overskudd
Persian Tất cả فارسی Download Run now واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
Pháp Tất cả français Download Run now Réactifs, Produits et Restes
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä
Polish Tất cả polski Download Run now Reagenty, Produkty i Pozostałości
Portuguese Tất cả português Download Run now Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso
Serbian Tất cả Српски Download Run now Реактанти, продуктти реакције и вишкови
Sinhalese Tất cả Sinhalese Download Run now  ප්‍රතික්‍රියක, ඵල හා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Reaktant, Produkty a Zostatky
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Reaktanti, produkti in ostanki
Spanish Tất cả español Download Run now Reactivos, productos y excedentes Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Reactivos, Productos y Sobrantes
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Reaccionantes, Productos y Sobrantes
Spanish (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Reactivos, productos y excedentes
Swahili Tất cả Swahili Download Run now Reactant, Bidhaa na Iliyobaki
Tamil Tất cả Tamil Download Run now தாக்குபொருள்கள், தயாரிப்புகள் மற்றும் எஞ்சியவை
Thái Tất cả ไทย Download Run now สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Reaktanter, produkter och rester
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Himiki reagentler,önümler we galyndylar
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Реакції, продукти і залишки Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Reagenti, prodotti e residui

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Yuen-ying Carpenter (lead)
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Wendy Adams
 • Julia Chamberlain
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js