Vẽ đồ thị theo thực nghiệm

Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Đa thức
 • Phân tích sai số

Chủ đề

 • Đa thức
 • Phân tích sai số

Mô tả

Dùng mouse, điều chỉnh các điểm dữ liệu và các thanh sai số, để thấy ngay các đường biểu diễn khớp với số liệu thực nghiệm nhất. Bạn có thể chọn kiểu làm khớp số liệu: thẳng, bậc 2, bậc 3, hay bậc 4. Hàm thống kê chi-bình phương thu gọn sẽ cho biết việc so khớp của bạn có tốt hay không. Bạn cũng có thể tự tay chỉnh các tham số để có đường biểu diễn khớp với số liệu nhất.

Mục tiêu học tập

 • Giải thích ảnh hưởng của phạm vi đo, sai số và số điểm dữ liệu đối với hệ số tương quan và hàm chi-bình phương
 • Mô tả công dụng của hệ số tương quan và hàm chi-bình phương trong việc đánh giá mức độ chính xác của đường cong biểu diễn số liệu thực nghiệm.
 • Ứng dụng kiến thức đã biết để thiết kế các thí nghiệm.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

HSS-ID.B.6
Represent data on two quantitative variables on a scatter plot, and describe how the variables are related.
HSS-ID.B.6a
Fit a function to the data; use functions fitted to data to solve problems in the context of the data. Use given functions or choose a function suggested by the context. Emphasize linear, quadratic, and exponential models.
HSS-ID.B.6b
Informally assess the fit of a function by plotting and analyzing residuals.
Phiên bản 2.02

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Demo
Vật lý
Curve Fitting: How well does the curve describe the data? (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein, Mike Dubson THPT
UG-Intro
Lab Hoá học
Vật lý
Toán
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain UG-Intro
THPT
Khác Hoá học
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT Khác Khoa học về trái đất
Hoá học
Vật lý
Sinh học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Hoá học
Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Sinh học
Hoá học
Vật lý
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Moteur en PhET Bernard Lacour Khác Lab
Line of best fit activity Dave Dalton THPT Bài tập
Lab
Toán
커브 핏팅 SIM 사용 설명서 Wha Kuk Lee UG-Intro
THPT
UG-Adv
Bài tập
Demo
Lab
Hoá học
Toán
Vật lý
Khoa học về trái đất
Longitud de un péndulo y su periodo. Denis Salazar THCS
THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Demo
Toán
Vật lý

Ngôn ngữ Tải về hay Chạy Thủ thuật
Afrikaans Tất cả Afrikaans Download Run now Krommepassing
Albanian Tất cả shqip Download Run now Përshtatja e Lakores
Anh Tất cả English Download Run now Curve Fitting
Arabic Tất cả العربية Download Run now توفيق المنحنى
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now توفيق المنحنى
Basque Tất cả Euskara Download Run now Doiketa-kurba
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom)
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now curve-fitting
Catalan Tất cả català Download Run now Ajust de corbes
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 曲线拟合
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Curve Fitting 曲線配適
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Prilagodba podataka polinomom
Danish Tất cả Dansk Download Run now Kurvetilpasning
Do Thái Tất cả עברית Download Run now התאמת עקומות
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Trendlinien anpassen
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Graafikul olevate punktide sobitamine
Georgian Tất cả ქართული Download Run now მრუდის მორგება
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 커브 핏팅
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Functie van een grafiek bepalen
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Görbeillesztés
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Προσαρμογή καμπύλης
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Mengepas Kurva
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Формуларды сайлау
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Интерполација на податоци
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Муруйд Дөхөлт хийх
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 曲線あてはめ
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Kurvetilpasning
Norwegian Nynorsk Tất cả Norwegian Nynorsk Download Run now Kurvetilpassing
Persian Tất cả فارسی Download Run now انطباق منحني
Pháp Tất cả français Download Run now Ajustement des courbes
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Käyrän sovitus mittausarvoihin
Polish Tất cả polski Download Run now Krzywa dopasowania
Serbian Tất cả Српски Download Run now Интерполација података полиномом (кривом)
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Aproximácia krivky
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Prilagajanje krivulje
Spanish Tất cả español Download Run now Ajustando la Curva Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Ajustando la Curva Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Ajustando la Curva
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Uygun Eğriyi Çıkarmak
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Egri çyzygy gabat getirmek (approksimasiýa)
Ý Tất cả italiano Download Run now curve-fitting

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Michael Dubson (developer/lead)
 • Trish Loeblein