Điện tích và điện trường

Điện tích và điện trường Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Điện trường
 • Tĩnh điện học
 • Đẳng thế
Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Điện trường
 • Tĩnh điện học
 • Đẳng thế
 • Tĩnh điện thế
 • Điện tích
 • Hiệu thế

Mô tả

Sắp đặt điện tích dương và âm trong không gian rồi quan sát điện trường và tĩnh điện thế của chúng. Vẽ các đường đẳng thế và khám phá mối liên hệ của chúng với điện trường. Tạo ra các lưỡng cực, tụ điện và nhiều hơn nữa!

Mục tiêu học tập

 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới cường độ và hướng của điện trường đối với các phân bố điện tích khác nhau.
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới cường độ của tĩnh điện thế (hiệu thế).
 • Giải thích các đường đẳng thế và so sánh chúng với các điện trường tuyến.
 • Tiên đoán điện trường tuyến của một phân bố điện tích. Kiểm chứng tiên đoán bằng cách dùng phép cộng vector.
Phiên bản 1.0.47

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Bài tập
Lab
Demo
Vật lý
Using PhET in Electricity Unit Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Demo
Vật lý
Introduction to Static Electricity using Electric Field Hockey and Charges and Fields (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT Lab Vật lý
Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Demo Vật lý
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT Lab
Bài tập
Demo
Vật lý
Serie de actividades para Electrostática: de Electrización, Campos y Fuerzas Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein (traducción Diana López) THPT
UG-Intro
THCS
Lab
MC
Thảo luận
Bài tập
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
K-5
UG-Adv
UG-Intro
ĐH
Thảo luận
Bài tập
Toán
Hoá học
Thiên văn học
Vật lý
Mapping Electric Fields Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Elyse Zimmer THPT Lab Vật lý
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Vật lý
Hoá học
Khoa học về trái đất
Sinh học
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THPT
THCS
Khác Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain UG-Intro
THPT
Khác Hoá học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Vật lý
Toán
Hoá học
Electric & Magnetic Fileds JanaLee Moses THCS Bài tập
Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Electric Field Lab David Wirth UG-Intro
THPT
Thảo luận
Lab
Bài tập
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý
Lab: Electric Field and Potential Inna Shpiro UG-Intro Lab Vật lý
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed Khác
THPT
UG-Adv
UG-Intro
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Demo
Lab
Vật lý
Capacitors - Introduction- Bassam Rashed UG-Adv
THPT
UG-Intro
Demo
Bài tập
Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý
Electric Field and Potential Lab David Waters THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Vật lý
Charges and Fields John Bergmann THPT Lab Vật lý
MYP Physics: Electric Force vs. Distance Mehmet Salih Gencer THPT
THCS
Lab
Khác
Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học
Investigating Electric Fields Chris Straughan THPT Có hướng dẫn
Lab
Bài tập
Vật lý
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Charges and Fields SK Gupta, Chaithra Navada THPT Lab Vật lý
Introduction to Electric Fields Student Worksheet Rachel Kieft THPT Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Investigating the relationship between field and potential around point charges Lori Fritz THPT Có hướng dẫn Vật lý
Electric Field vs Electric Potential Aubry Farenholtz UG-Intro
THPT
Thảo luận
Demo
Có hướng dẫn
Vật lý
Guided Inquiry - Electric Fields Ryan Thompson THPT Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Simulação virtual para os tipos de eletrização e a relação entre as cargas. Denis Alves THPT Lab
Demo
Vật lý
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
THPT
Khác
Bài tập
Khác
Thảo luận
Có hướng dẫn
Khác
Vật lý
Toán
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
UG-Intro
Thảo luận
Lab
Bài tập
Demo
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Potencial Elétrico no "Charges And Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
Khác
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Khác
Toán
Vật lý
Khoa học về trái đất
Lei de Coulomb no "Charges And Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
Khác
THCS
Bài tập
Khác
Có hướng dẫn
Toán
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác
Vetor Campo Elétrico no "Charges and Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Khác
Vật lý
Camp elèctric Jordi Plana THCS Lab Vật lý
Charges and Fields SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta THPT Lab Vật lý
CARGAS Y CAMPOS ELÉCTRICOS JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ THCS
THPT
Bài tập
Demo
Thảo luận
Lab
Vật lý
Aprendizaje Activo + Simulación (laboratorio Virtual) Diego Fernando Becerra Rodríguez UG-Intro Lab Vật lý
Taller Virtual campo eléctrico para cargas puntuales Alexander Perez Garcia UG-Intro Có hướng dẫn
Thảo luận
Vật lý
Laboratorio Virtual Potencial Eléctrico Diego Fernando Becerra Rodríguez UG-Intro Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Thảo luận
Vật lý

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Ngarkesat dhe fushat
Anh Tất cả English Download Run now Charges and Fields
Arabic Tất cả العربية Download Run now الشحنات و المجالات
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Yüklər və elektrik sahəsi
Basque Tất cả Euskara Download Run now Kargak eta eremuak
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Зарады і палі
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Naelektrisanja i polja
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Cargas e Campos
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 电荷与电场
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Charges And Fields_電荷與電場
Czech Tất cả čeština Download Run now Náboje a pole
Danish Tất cả Dansk Download Run now Ladninger og felter
Do Thái Tất cả עברית Download Run now מטענים ושדות
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Ladungen und Felder
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now ચાર્જ અને ક્ષેત્રો- Pankajsid34
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 하전과 전기장
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now आवेश और क्षेत्र 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Ladingen en velden
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Ponttöltések erőtere és potenciálja
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Luchtanna agus Raonta
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆವೇಶಗಳು
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Charges and Fields
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Lādiņi un lauki
Maori Tất cả Maori Download Run now Hihiko, Papahiko, Papa-autō
Marathi Tất cả मराठी Download Run now भार आणि क्षेत्र
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Цахилгаан цэнэг болон орны шугам
Nga Tất cả русский Download Run now Электрические поля точечных зарядов
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 電荷と電場
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Ladninger og Felt
Persian Tất cả فارسی Download Run now بارها و میدان ها
Pháp Tất cả français Download Run now Charges et champs
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Varaukset ja kentät
Polish Tất cả polski Download Run now Ładunki i pola
Serbian Tất cả Српски Download Run now Наелектрисања и поља
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Elektrické pole nábojov
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Električni naboj in električno polje
Spanish Tất cả español Download Run now Cargas y campos Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Cargas y campos Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Cargas y Campos
Spanish (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Cargas y campos
Tamil Tất cả Tamil Download Run now மின்னேற்றமும் மின்புலமும்
Telugu Tất cả Telugu Download Run now విద్యుదావేశాలు మరియు క్షేత్రాలు; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Laddningar och fält
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Yükler ve Alanlar
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Заряди і поля Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Cariche e campi elettrici

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amy Rouinfar (lead designer - HTML5)
 • Michael Dubson (lead designer/developer - Flash)
 • Andrew Adare (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js