Ladingen en velden - Elektrisch veld | Elektrostatica | Equipotentiaal - PhET Interactive Simulations

Ladingen en velden

Ladingen en velden simulation

Topics

  • Elektrisch veld
  • Elektrostatica
  • Equipotentiaal
  • Elektrostatische potentiaal
  • Elektrische ladingen
  • Spanning

Sample Learning Goals

  • Bepaal de variabelen die invloed hebben op de sterkte en richting van het elektrisch veld voor een vast plaats van ladingen. Onderzoek de variabelen die invloed hebben op de grootte van de elektrostatische potentiaal (spanning). Verklaar de equipotentiaallijnen en vergelijk ze met de elektrische veldlijnen. Voorspel voor een bepaalde vaste opstelling van de ladingen de elektrische veldlijnen. Controleer de voorspeling gebruik makend van optelling van vectoren.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.50