Tạo dựng một nguyên tử

Tạo dựng một nguyên tử Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Mô tả

Tạo dựng nguyên tử từ proton, neutron, electron và quan sát sự thay đổi về danh pháp, điện tích và khối lượng của nó. Sau đó tham gia trò chơi để kiểm tra kiến thức của bạn.

Mục tiêu học tập

 • Dùng proton, neutron và electron để tạo ra mô hình của một nguyên tử rồi xác định nguyên tố, khối lượng và điện tích của nó.
 • Tiên đoán sự thay đổi nguyên tố, điện tích và khối lượng hạt nhân nguyên tử khi thêm/bớt số proton, neutron và electron.
 • Dùng tên nguyên tố, khối lượng và điện tích hạt nhân để xác định số proton, neutron, và electron.
 • Định nghĩa proton, neutron, electron, nguyên tử, và ion.
 • Viết ký hiệu đồng vị của một nguyên tử nếu biết số proton, neutron và electron.
Phiên bản 1.6.15

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein, Kath Perkins THPT
UG-Intro
K-5
THCS
Lab
Bài tập
Từ xa
Sinh học
Vật lý
Khoa học về trái đất
Hoá học
Games Remote Lesson ideas Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein K-5
THCS
THPT
UG-Intro
Từ xa
Bài tập
Toán
Hoá học
Vật lý
Build an Atom Game Remote Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
THCS
UG-Intro
Bài tập
Từ xa
Sinh học
Vật lý
Hoá học
Khoa học về trái đất
Build an Atom Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Emily Moore, Ariel Paul, Trish Loeblein, Kathy Perkins THCS Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Hoá học
Build an Atom - Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro MC Hoá học
Build an Atom - Guided-Inquiry Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Timothy Herzog, Emily Moore UG-Intro Có hướng dẫn Hoá học
Atomic Addition Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Mary Burr THCS Thảo luận
Có hướng dẫn
Toán
What is an atom? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Shari Dunham THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn Hoá học
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THCS Khác Khoa học về trái đất
Sinh học
Vật lý
Hoá học
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain UG-Intro
THPT
Khác Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Vật lý
Hoá học
Khoa học về trái đất
Construye un átomo (indagación) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Moore, Paul, Leoblein y Perkins (traducción Diana López) K-5
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Thảo luận
Hoá học
Vật lý
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Toán
Sinh học
Vật lý
Hoá học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Toán
Vật lý
Hoá học
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5
UG-Adv
ĐH
THCS
THPT
UG-Intro
Thảo luận
Bài tập
Hoá học
Thiên văn học
Toán
Vật lý
ERAIKI ATOMOA jarduerak Andrés Palomo, Brisa Aguilera eta Diana López. Jaione Eizaguirre-ren itzulpena THPT Có hướng dẫn
Bài tập
Hoá học
Interactive Periodic Table and PhET's Build an Atom Suzanne Sprague THCS Bài tập
Từ xa
MC
Có hướng dẫn
Hoá học
Build an Atom martin ramsey THCS Lab
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Hoá học
Lab: PhET Build an Atom Aaron Keller THPT
UG-Intro
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý
Hoá học
Build an atom Periodic Table Virtual Lab Ellen Plock THPT Từ xa
Lab
Hoá học
Atoms Ghalya Alzarooni UG-Adv
THPT
UG-Intro
Bài tập
Lab
Hoá học
Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Hoá học
Sinh học
Vật lý
Introduction to the Structure of the Atom Liza Basden THPT
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Hoá học
Build An Atom Guided Inquiry John Swiniuch THPT Có hướng dẫn Hoá học
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
Roll an Atom Hana Buttles THCS
K-5
Bài tập Hoá học
Visual Nucleosynthesis [Basic High School] Blake Wiehe THPT Lab
Có hướng dẫn
Hoá học
Vật lý
Estrutura atômica Victor Augusto Bianchetti Rodrigues THPT Có hướng dẫn Vật lý
Hoá học
Unguided atoms intro Martin Hofkamp THPT
THCS
Lab
Bài tập
Hoá học
Playing with atoms Simon Lees THPT Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Hoá học
PhET Atom Simulator Laura Murgo THPT
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Hoá học
Ion Formation Rasha Metwally THCS Có hướng dẫn Hoá học
Making STABLE Atoms Lab Jonathan Johnson THPT
THCS
Lab Hoá học
Atom Builder Thomas Isaac THPT Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Hoá học
Build an Atom Lab! Jamie Schoenberger THCS Lab
Có hướng dẫn
Hoá học
Student Guide for PhET - Build an Atom in html5 Brian Libby THCS
THPT
Bài tập
Có hướng dẫn
Hoá học
Investigating Ions Emily Bones THPT Có hướng dẫn Hoá học
Build an Atom Student Worksheet Judy Rieke THCS
THPT
Có hướng dẫn Hoá học
Vật lý
Estudo sobre Átomos Felipe Alves Silveira. Ana Karine Portela Vasconcelos. THPT Có hướng dẫn Hoá học
Google quiz - Atoomsoorten - isotopen(notatie) uitleg, spel - Radioactiviteit Loran de Vries THCS Lab
Từ xa
Vật lý
computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw Brechtje Maas THPT
THCS
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Hoá học
Enquête au sujet des atomes, des éléments, des ions et des isotopes Lindsay Kidd ĐH Có hướng dẫn Hoá học
Moodle et PhetColorado Claude Divoux THPT Lab
Có hướng dẫn
MC
Hoá học
Vật lý
identificación de los átomos angelica gonzalez THPT Từ xa Hoá học
FICHA DE ACTIVIDADES - 5 GRADO - EL ÁTOMO - ESTRUCTURA - PHET GUADALUPE REBAZA K-5 Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
MC
Hoá học
construye un atomo Alexis Rodríguez THPT Từ xa
Có hướng dẫn
Hoá học
Vật lý
Estructura del átomo y su naturaleza eléctrica. MYRIAN YOLANDA THPT Từ xa Hoá học
Constitución básica de un átomo Andrés Palomo, Brisa Aguilera y Diana López THPT
THCS
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Construcción de átomos Miriam Pujadas THPT Có hướng dẫn Hoá học
Construyendo algunos átomos Félix A. Gutiérrez Múzquiz THCS Demo Hoá học
Costruisci un atomo Matteo Matteo THCS Từ xa
Có hướng dẫn
Hoá học

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Ndërto një atom
Anh Tất cả English Download Run now Build an Atom
Arabic Tất cả العربية Download Run now بناء ذرة
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now بناء ذرة
Basque Tất cả Euskara Download Run now Eraiki atomoa
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Стварыце атам
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Izgradi atom
Bồ Đào Nha Tất cả português Download Run now Constrói um átomo
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Monte um Átomo
Bulgarian Tất cả български Download Run now Изгради атом
Catalan Tất cả català Download Run now Construeix un àtom
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 原子模型
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Build An Atom_建立一個原子
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Napravi atom
Czech Tất cả čeština Download Run now Stavba atomu
Do Thái Tất cả עברית Download Run now הרכב אטום
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Byg et atom
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Bau ein Atom
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Ehita aatom
Faroese Tất cả Faroese Download Run now Bygg eitt Atom
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Constrúe un átomo
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now પરમાણુ બનાવો- Pankajsid34
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 원자 만들기
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Bouw een atoom
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Atomépítés - játékkal
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now "Κατασκεύασε" ένα άτομο
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Buat Atom
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Tóg Adamh
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ಪರಮಾಣು ಸೃಷ್ಟಿಸು
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Атом құрылысы
Khmer Tất cả Khmer Download Run now បង្កើត​អាតូម
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Izveidot atoma modeli
Lithuanian Tất cả Lietuvių Download Run now Sukurk atomą
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Направи атом
Maori Tất cả Maori Download Run now Waihangatia he Ngota
Marathi Tất cả मराठी Download Run now अणु बनवा
Moldavian Tất cả Moldavian Download Run now Construieste
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Атом Угсрах
Nga Tất cả русский Download Run now Строение атома
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 原子の生成
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Bygg et atom
Norwegian Nynorsk Tất cả Norwegian Nynorsk Download Run now Bygg eit atom
Oriya Tất cả Oriya Download Run now ପରମାଣୁ ତିଆରି କର
Pashto Tất cả Pushto Download Run now اټوم جوړ کړئ
Persian Tất cả فارسی Download Run now اتم بسازید
Pháp Tất cả français Download Run now Construire un atome
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Atomien rakentaminen
Polish Tất cả polski Download Run now Budujemy atom
Romanian Tất cả română Download Run now Construiește un atom
Serbian Tất cả Српски Download Run now Направи атом
Sinhalese Tất cả Sinhalese Download Run now පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Stavba atómu
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Sestavi atom
Tamil Tất cả Tamil Download Run now அணுவொன்றை கட்டியெழுப்பு
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Construye un Átomo Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Construye un Átomo
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Construye un Átomo
Tây Ban Nha (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Construye un átomo
Telugu Tất cả Telugu Download Run now ఒక పరమాణువును నిర్మించు
Thái Tất cả ไทย Download Run now สร้างอะตอม
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Bygg en atom
Tibetan Tất cả Tibetan Download Run now རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་བཟོས།
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Atom üretme
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Atomy ýygna
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Будуємо атом Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Urdu Tất cả Urdu Download Run now جوہر کی تعمیر کریں
Uzbek Tất cả Uzbek Download Run now Atom modeli
Welsh Tất cả Welsh Download Run now Adeiladu Atom
Ý Tất cả italiano Download Run now Costruisci un atomo

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Kelly Lancaster (lead)
 • John Blanco (developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Jack Barbera
 • Suzanne Brahmia
 • Julia Chamberlain
 • Yuen-ying Carpenter
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Royal Society of Chemistry