Направи атом - Атоми | Атомска структура | Isotope Symbols - PhET Interactive Simulations

Направи атом

Направи атом simulation

Topics

  • Атоми
  • Атомска структура
  • Isotope Symbols
  • Атомски јадра

Sample Learning Goals

  • Употребете го бројот на протони, неутрони, електрони за да се подготви модел на атомот, да се идентификува елемент, и да се утврди масата и набој.
  • предвиди како дополнување или одземање на протони, неутрони, или електрони ќе го променат елементот , набојот и на масата.
  • Користи го името на елементот, масата, и полнењето за да се утврди бројот на протони, неутрони и електрони.
  • Дефинирајте го протонот, неутронот, електронот, атомот, и јонот.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.6.17