Laboratorio Simulado sobre Ley de Hooke


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio Simulado sobre Ley de Hooke
Mô tả Este es el excelente laboratorio original de Clark Andersen traducido al español.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Constante de Hooke, Energía Potencial, resortes
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả Elvis Rivera
Trường / Tổ chức Instituto Armando Calidonio
Ngày đăng ký 02/08/2021
Ngày cập nhật 02/08/2021