APRENDIENDO LA LEY DE EQUILIBRIO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề APRENDIENDO LA LEY DE EQUILIBRIO
Mô tả Esta actividad explora la aplicación a través de la ventana de laboratorio y modo juego; utilizando una balanza para aprender a equilibrar masas y objetos desconocidos, calculando su peso y distancia.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Balanza, Equilibrio, Torque
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Gladys Rosa Alvarez Saenz
Email liên lạc galvarezsaenz@gmail.com
Trường / Tổ chức Universidad de Córdoba
Ngày đăng ký 07/05/2021
Ngày cập nhật 07/05/2021