Elasticidad de un resorte


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Elasticidad de un resorte
Mô tả Preguntas Clicker para trabajar el tema de la elasticidad de un resorte: Constante y Energía
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Contante elástica, Elasticidad, Energía
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả FRANKLIN MOLINA
Email liên lạc fmolinaj@ymail.com
Trường / Tổ chức Universidad Central del Ecuador
Ngày đăng ký 13/12/2020
Ngày cập nhật 05/01/2021