conservation of mechanical energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề conservation of mechanical energy
Mô tả lab report to help the students to understand and get higher marks.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả hawra almazmi
Email liên lạc hawaryalmazmi@gmail.com
Trường / Tổ chức UOS
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 12/12/2020