U3S14L1 Circuitos eléctricos Phet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề U3S14L1 Circuitos eléctricos Phet
Mô tả Mediante la construcción y medición de circuitos serie y paralelo se detectarán las diferencias entre ellos.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Học từ xa, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá CIRCUITOS SERIE PARALELO
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Trường / Tổ chức SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 13/11/2020
Ngày cập nhật 20/01/2021