U3S14L1 Circuitos eléctricos Phet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề U3S14L1 Circuitos eléctricos Phet
Mô tả Mediante la construcción y medición de circuitos serie y paralelo se detectarán las diferencias entre ellos.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá CIRCUITOS SERIE PARALELO
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 13/11/2020
Ngày cập nhật 20/01/2021