Conversation of Mechenical Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conversation of Mechenical Energy
Mô tả Worksheet made for Conservation of mechanical energy using energy skateboard simulation
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Graduate
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation of energy, Mechenical energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Haya alzaben
Trường / Tổ chức Haya alzaben
Ngày đăng ký 07/11/2020
Ngày cập nhật 07/11/2020