GUIA LABORATORIO ONDAS


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề GUIA LABORATORIO ONDAS
Mô tả Laboratorio virtual Ondas.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá ONDAS, PROPIEDADES
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Giao thoa sóng (HTML5)


Tác giả Raúl Eduardo Cruz Garzón
Trường / Tổ chức Unimilitar y Uniminuto
Ngày đăng ký 12/09/2020
Ngày cập nhật 12/09/2020