densità


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề densità
Mô tả Esplorazione guidata delle opzioni disponibili nell'app finalizzata alla comprensione del concetto di densità attraverso il principio di Archimede
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá densità, spinta archimede
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Antonio Barsottini
Email liên lạc a.barsottini@gmail.com
Trường / Tổ chức scuola secondaria
Ngày đăng ký 07/09/2020
Ngày cập nhật 07/09/2020