Montagem Circuito DC - Lab Virtual


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Montagem Circuito DC - Lab Virtual
Mô tả A atividade propõe, a estudante de ensino médio, a construção de circuitos elétricos e a resolução de problemas envolvendo o Lab Virtual do PhET.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Circuito Elétrico, Corrente Elétrica, Geradores, Resistores
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả José Lucas Nassif Maluf
Trường / Tổ chức Escola Seb Dom Bosco
Ngày đăng ký 03/09/2020
Ngày cập nhật 03/09/2020