Isotope Stability and Radioactivity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Isotope Stability and Radioactivity
Mô tả This activity relates the stability of different isotopes to their abundance in nature and their ability to undergo natural transmutation.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Isotope, Radioisotopes, Stability
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5)


Tác giả Miriam Stanford-Cusack, Matthew Popp
Trường / Tổ chức NYCDOE
Ngày đăng ký 27/07/2020
Ngày cập nhật 27/07/2020