Parallel Circuit Electrical Relationships


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Parallel Circuit Electrical Relationships
Mô tả Students seek to discover the relationship between the number of branches in parallel and voltage, resistance, and amperage.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ohm's law, amps, parallel circuits, resistance, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Bill Braun
Trường / Tổ chức Winona Senior High School
Ngày đăng ký 23/06/2020
Ngày cập nhật 23/06/2020