Força e movimento


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Força e movimento
Mô tả Roteiro para aula de Ciências usando o simulador.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Homework, Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá aceleração, atrito, força, movimento
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Patrícia Oliveira
Trường / Tổ chức professora de Ciências do Colégio Santa Helena - SP
Ngày đăng ký 27/05/2020
Ngày cập nhật 27/05/2020