LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO
Mô tả Actividad para comprender la ley de inercia, la segunda ley de Newton y calcular coeficientes de rozamiento estático y cinético. Introduce también conceptos como el de impulso mecánico. Es una tarea dirigida con cálculos. para 1º de Bachillerato.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá coeficientes de rozamiento, fuerzas de rozamiento, impulso, leyes de newton, momento lineal
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Pedro Salgado
Email liên lạc pedrosalgado@iesaldonzalorenzo.com
Trường / Tổ chức IES Aldonza Lorenzo
Ngày đăng ký 09/05/2020
Ngày cập nhật 09/05/2020