Wet van Coulomb - Google Quiz - guided inquiry


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Wet van Coulomb - Google Quiz - guided inquiry
Mô tả Leerlingen leren over de wet van Coulomb via begeleid onderzoekend leren (guided inquiry). Leerlingen doen eerst een VOORSPELLING en controleren hun voorspelling DAARNA met de simulatie. De opdracht is volledig digitaal via een google quiz (met feedback na 'versturen').
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Wet van Coulomb - Google Quiz - guided inquiry
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả Loran de Vries
Trường / Tổ chức Het Amsterdams Lyceum
Ngày đăng ký 07/05/2020
Ngày cập nhật 07/05/2020