Ley de Ohm y circuitos básicos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ley de Ohm y circuitos básicos
Mô tả Fundamentos de circuitos. Aquí hay una lista de reproducción con varios tutoriales: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0y3GWdPXAIiplRP9vkOcll9gf9ji8b2O
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Ohm, paralelo, serie
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Eugenio Manuel Fernández
Trường / Tổ chức Colegio Ntra. Sra. de. Perpetuo Socorro
Ngày đăng ký 29/04/2020
Ngày cập nhật 29/04/2020