Electrical Circuits Intro


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrical Circuits Intro
Mô tả Super simple introduction for students to explore electrical circuits. VERY student friendly
Chủ đề Khác
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electrical circuits
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Heather Gaughan
Email liên lạc msgaughan@archerelementary.com
Trường / Tổ chức P.S531
Ngày đăng ký 22/04/2020
Ngày cập nhật 22/04/2020