2D PHET Collision Lab in Excel


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 2D PHET Collision Lab in Excel
Mô tả This lab has students set up and run three 2D collisions, record data, calculate resultant momentum before and after the collision and make observations about the resultant momentum vector.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 2D Collisions
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Linda McLemore
Trường / Tổ chức Bishop Canevin High School
Ngày đăng ký 17/04/2020
Ngày cập nhật 17/04/2020