Jogo da Adição com Números Naturais no OA "Tire um 10"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Jogo da Adição com Números Naturais no OA "Tire um 10"
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Bài tập về nhà, Khác, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Brazilian Portuguese
Từ khoá adição; tire um 10; números naturais;
Mô phỏng Tạo ra 10 (HTML5)


Tác giả Renata Passos Machado Vieira e Francisco Regis Vieira Alves
Email liên lạc re.passosm@gmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 25/09/2019
Ngày cập nhật 25/09/2019