UNIDAD1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO-EL PÉNDULO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO-EL PÉNDULO
Mô tả Mediante un serie de actividades el alumno experimentará con las variables de un péndulo para determinar el concepto de período.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá PÉNDULO, PERÍODO
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Trường / Tổ chức SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 03/07/2019
Ngày cập nhật 30/09/2020