Lei de Ohm


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lei de Ohm
Mô tả Estudo da relação entre as grandezas da Lei de Ohm, através de um circuito simples.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá corrente, resistência, tensão
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5), Định luật Ohm


Tác giả Michele Maria Paulino Carneiro Moreira e Mairton Cavalcante Romeu
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 31/08/2018
Ngày cập nhật 31/08/2018