Resolución circuitos en serie y paralelo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resolución circuitos en serie y paralelo
Mô tả Estudio de la resolución de ejercicios simples en serie y paralelo y repaso de la ley de ohm
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá cálculo intensidades, ley de ohm, paralelo, resistencia equivalente, serie
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Francisco José Rodríguez Plasencia
Trường / Tổ chức Escuelas Pías de Aluche
Ngày đăng ký 15/01/2018
Ngày cập nhật 15/01/2018