Virtuelle kredsløb


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtuelle kredsløb
Mô tả Opgave om simple elektriske kredsløb og hvordan strømstyrke og spændingsforskel opfører sig i forskellige opstillinger.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Đan Mạch
Từ khoá parallelforbindelse, serieforbindelse, spændingsforskel, strømstyrke
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Lisa Christensen
Trường / Tổ chức KVUC
Ngày đăng ký 16/03/2017
Ngày cập nhật 16/03/2017