Percobaan gelombang pada tali


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Percobaan gelombang pada tali
Mô tả Percobaan yang dilakukan memiliki tujuan : 1. Mencari hubungan antara Frekuensi gelombang panjang gelombang 2. Menunjukkan Perilaku gelombang terhadap materi
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá fisika, gelombang, miskonsepsi, remediasi
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả khairul jalil
Email liên lạc khairuljalil@gmail.com
Trường / Tổ chức Tanjungpura University
Ngày đăng ký 18/05/2016
Ngày cập nhật 18/05/2016