LKS HUKUM HOOKE


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LKS HUKUM HOOKE
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá zuniasih
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả nur zuniasih
Trường / Tổ chức SMA Negeri 1 Galur
Ngày đăng ký 01/04/2016
Ngày cập nhật 01/04/2016