HUKUM HOOKE


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề HUKUM HOOKE
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá erma1975
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả erma yanti
Trường / Tổ chức SMA Taman Madya Jetis Yogyakarta
Ngày đăng ký 31/03/2016
Ngày cập nhật 31/03/2016