Solar System NGSS aligned Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Solar System NGSS aligned
Mô tả Unit outline written to NGSS format for the Space Systems DCI.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, space, system
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo


Tác giả Debbie Brown
Email liên lạc deborah.brown@adams12.org
Trường / Tổ chức Adams12 Schools
Ngày đăng ký 16/09/2014
Ngày cập nhật 28/11/2016