Mass Spring Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mass Spring Activity
Mô tả Students use static situations and Hooke's Law to determine spring constants, unknown masses and unknown gravitational field strength.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hooke's Law
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Dan Burns
Trường / Tổ chức Los Gatos High School
Ngày đăng ký 29/07/2014
Ngày cập nhật 29/07/2014