States of Matter Compare Matrix Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter Compare Matrix
Mô tả This lesson uses a matrix adapted from Robert Marzano's book "A Handbook for Classroom Instruction that Works". The matrix guides students in their own understanding of how to compare solids, liquids, and gases.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atoms, gases, liquid, solid, states of matter
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Kristin Michalski
Email liên lạc mickri@easttroy.k12.wi.us
Trường / Tổ chức East Troy High School
Ngày đăng ký 27/03/2014
Ngày cập nhật 27/03/2014