Parallel Circuit Electrical Relationships Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Parallel Circuit Electrical Relationships
Mô tả The parallel simulation worksheets and diagrams are used in conjunction with each other where students build specific circuits to uncover the relationship between voltage, current, and resistance in a parallel circuit.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ohm's Law, current, parallel circuit, resistance, voltage
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Bill Braun
Email liên lạc william.braun@winona.k12.mn.us
Trường / Tổ chức Winona Senior High School
Ngày đăng ký 08/09/2011
Ngày cập nhật 08/09/2011