Capacitor Lab: Inquiry into Capacitor Design Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitor Lab: Inquiry into Capacitor Design
Mô tả This is an inquiry activity that I have not used in class yet. Learning Goals: Students will be able to: •Identify the variables that affect the capacitance and how each affects the capacitance. •Determine the relationships between charge, voltage, and stored energy for a capacitor. •Relate the design of the capacitor system to its ability to store energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá capacitor, inquiry, phet
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 07/08/2011
Ngày cập nhật 07/08/2011