Mechanical energy - Kinetic and Potential Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mechanical energy - Kinetic and Potential
Mô tả Introduction to mechanical energy transformations from kinetic to potential with and without friction in the system. This activity was written for a 6th grade course which has many english second language learners.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction, kinetic energy, potential energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Jackie Esler
Email liên lạc jacqueline.esler@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 18/07/2011
Ngày cập nhật 30/07/2011