Ramp: Forces and Motion Investigation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ramp: Forces and Motion Investigation
Mô tả Students will write a testable hypothesis and design an experiment about the relationship between either object mass OR ramp angle and distance traveled by an object sliding down a ramp.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, force, inquiry, ramp
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động


Tác giả Bruce Palmquist
Email liên lạc palmquis@cwu.edu
Trường / Tổ chức Central Washington University
Ngày đăng ký 07/03/2011
Ngày cập nhật 25/03/2011